KPMG i Danmark bugner med kvinder, der udvikler nogle af verdens mest avancerede teknologiske løsninger, der har perspektiverne til fundamentalt at forandre vores hverdag. Tæt på hver tredje medarbejder i vores NewTech-afdeling er kvinde, og i denne artikel kan du møde fire af dem.


Kristine driver vores arbejde med blockchain-teknologi

Kristine Waldal Olsen

Hvis man vil være med til at forme fremtiden, skal man forstå og arbejde med ny teknologi.  Derfor er jeg, som Business Analyst og og funktionel procesarkitekt, bl.a. ansvarlig for at drive vores arbejde med blockchain-teknologi.

Blockchain har potentiale til totalt at ændre den måde privatpersoner og virksomheder udøver tillid til hinanden på. Vi ser helt nye muligheder for sporbarhed, kontrakter og transaktioner imellem aktører, der vil spare tid, optimere risikohåndtering og sænke omkostningerne. Men det er også en teknologi, der er ret ny, og implementering af den vil kræve meget at mange virksomheder. Derfor arbejder vi meget med at oplære beslutningstagere om teknologien, og supportere dem i at identificere gode use-cases.

Når det er gjort, er målet at gennemføre kontrollerede pilotprojekter for at sikre, at teknologien er den rette for at løse den gældende problemstilling.

Det er nemlig ikke en pointe i sig selv at sætte en given teknologi i spil, hvis ikke det giver mening. I stedet for at lede efter et problem, man kan løse med blockchain, skal man analysere et problem, og gå efter den teknologi, der bedst kan løse problemet.

Dette gør man bl.a. ved at sikre, at de mennesker, der har problemet, faktisk forstår teknologien, og hvad den kan. På den måde vil man også sørge for et mere representativt input, som igen giver mere robuste, omfavnende og ansvarlige modeller og løsninger.


Sacha er fascineret af demokratiseringen af teknologi

Forandring, udvikling og nye opdagelser har altid fascineret mig. Noget af det, der forandrer vores verden allermest er nye teknologier, hvorfor mit indre kompas og nysgerrighed naturligt har ledt mig mod det felt - først i studietiden og senere professionelt.

Specielt demokratisering af teknologi, altså det at massen har mulighederne, at folk med relativt få ressourcer kan skabe geniale påfund, synes jeg er spændende og livsbekræftende. 

Med (næsten) uendelige anvendelsesmuligheder eksisterer der en risiko for, at teknologien bliver misbrugt, anvendt uetisk eller er til direkte skade for individer og samfund. Derfor har jeg stort fokus på governance og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens, for at sikre, at de systemer der udvikles i dag udvikles efter en præmis, som vi også kan leve med i morgen. Regulering af området er på vej, men i et eksponentielt udviklende felt, er det svært for lovgivningen at følge med. Det prøver vi at hjælpe virksomheder med at navigere i. 

Sacha Bastian

Anne uddanner virksomheder i brugen af kvanteteknologi

Kristine Waldal Olsen

Jeg har altid været meget nysgerrig på, hvordan ting og verden fungerer, og derfor endte jeg med at studere fysik på universitetet, hvor jeg blev interesseret i kvantemekanik og kvanteteknologi.

Efter min kandidat fandt jeg ud af, at jeg ikke ville direkte ind i forskning, og derfor søgte jeg et job hos KPMG, hvor jeg får lov til at opleve, hvordan kvanteteknologi kan bruges i den private sektor, og hvor jeg kan hjælpe med at være bindeled mellem forskning og erhverv.

Mine arbejdsopgaver spænder meget bredt, fra tekniske opgaver som at implementere modeller på kvante-inspireret software og faktiske små, tidlige kvantecomputere, til uddannelse af virksomheder i kvanteteknologi. Udover at uddanne virksomheder i muligheder og risici forbundet med kvantecomputere, hjælper jeg også vores kunder med at identificere use cases for kvanteteknologi i deres forretning.

I et samfund, der digitaliseres mere og mere kan klassiske computere ikke følge med ift. krav omkring datamængder og hurtigere løsninger – her kan kvantecomputeren blive afgørende. Kvantecomputere kan simulere banebrydende og komplekse molekyle- og proteinstrukturer i medicinalbranchen, og løse komplekse problemer ift. optimering af energiressourcer.

Derudover skaber kvanteteknologi mulighed for mere sikker kryptering under kommunikation og dataoverførsel, hvilket har stor interesse i telekommunikations- og finanssektoren. For at kunne benytte sig af disse muligheder, er det vigtigt at virksomheder og statslige organisationer bliver uddannet i og gjort bekendte med kvanteteknologi allerede nu, og det er der, hvor KPMG kommer ind i billedet.


Valeria bruger teknologi til at indfri virksomheders bæredygtighedsmål

Jeg har altid været en meget nysgerrig person, der aldrig har sagt nej til en udfordring. Det har været én af grundene til at starte en karriere indenfor machine learning. Her får jeg lov til at udvikle løsninger, der gør en reel forskel for de enkelte virksomheder og samfundet som helhed.

Vi er netop blevet færdige med at bygge en machine learning-løsning, der optimerer skibes brændstofforbrug og minimerer deres CO2-udslip. Løsninger baseret på kunstig intelligens (AI) og machine learning kan hjælpe både den danske og globale shippingindustri med at nedbringe CO2-udslip, og derfor bliver disse teknologier afgørende for at kunne indfri de voksende bæredygtighedsmålsætninger.

AI og machine learning giver nemlig virksomheder mulighed for at blive grønnere og mere effektive igennem analyseredskaber, der kan forudsige og foregribe forskellige scenarier. Sådanne løsninger kan også hjælpe med at reducere energiforbrug, mindske produktionspauser eller optimere lagerplanlægning.

Kristine Waldal Olsen