Året er 2030. Mennesker og teknologi lever i harmoni. Tillid er indlejret i data. Interaktioner er kognitive. Og offentlige tjenester er problemfrie, kundecentrerede og intuitive.

Det er mindre end otte år væk, men forventningerne til 2030 er allerede ekstremt høje. På tværs af mange sfærer - teknologiske, sociale, politiske, økonomiske - er transformationen allerede i gang, og enorme mål bliver fremsat. Så hvordan vil verden mon se ud i 2030? Og hvad kan offentlige organisationer gøre for at sikre, at de kan leve op til forventningerne?

Det har vores globale kollegaer fra KPMG undersøgt i denne rapport, hvor de har talt med ledere fra hele verden, på tværs af den offentlige og private sektor. Heriblandt Stine Hegelund Bertelsen, som er Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. 

Nedenfor har vi samlet en oversigt over nogle af deres forudsigelser, og ellers kan du downloade den fulde rapport for at få indsigt i, hvad lederne mener om den digitale fremtid for verdens stater.

Udforsk de fem områder, hvor vi vil se disruption i 2030

Kognitive teknologier muliggør naturlige og intuitive menneskelige interaktioner

Offentlige tjenester er problemfrie og intuitive.

Web 3.0 har åbnet døre for metaverset.


Forestil dig, at du en morgen på vej til arbejde passerer et lille hul i cykelstien. "Der er et hul her," mumler du ind i din telefons mikrofon. Dagen efter er hullet væk. Hvordan? Kognitiv og intuitiv reageren. Du fortalte din telefon, at du så et problem. Den brugte stemme-til-tekst-teknologi og analyser til at formode, at dette var et infrastrukturproblem. Den fangede din nøjagtige placering og sendte oplysningerne. Det blev oversat til en arbejdsordre, en vejbesætning (et menneske og en automatiseret maskine) og en løsning. Dette er vores verden i 2030.

En af de mest bemærkelsesværdige ændringer i kundeforhold i 2030 er måske, at meget af det nu sker i virtual reality. Web 3.0 og metaverset har skabt rum, hvor mange borgere nu interagerer med myndigheder og sundhedsprofessionelle såvel som private virksomheder og lokalsamfund. Oftere og oftere bliver virtuelle verdener den foretrukne kanal for både borgere og og regeringer.


Web 3.0 og metaverset har tvunget verdens stater til at genoverveje deres rolle i en decentraliseret verden.

Staternes driftsmodeller er blevet mere agile, samarbejdsvillige og modstandsdygtige.

Skiftet til Web 3.0 skubber transformationen til nye domæner.


I 2030 har verdens stater erkendt, at deres rolle i en decentraliseret verden er forskellig fra fortiden. Deres driftsmodeller er blevet mere agile og åbne. Faktisk 'crowdsourcer' mange stater nu aktivt kodeudvikling fra citizen developers, hvilket skaber et robust netværk af kapaciteter, der driver diversitet og øger tilliden. På den måde har stater skabt en mere fleksibel, robust og lydhør platform, hvorpå de kan levere tjenester.

Samtidig med at skulle gentænke deres rolle i en decentraliseret verden, har stater også været nødt til at gentænke deres tilstedeværelse. I 2030 bliver der brugt billioner af dollars i metaverset, og det bruges af milliarder af brugere. Og de tal vokser eksponentielt. Borgere har opdaget, at Web 3.0 er mere sikkert, fleksibelt og smidigt – de forlader Web 2.0-platforme i hobetal. Staterne er derfor nødt til hurtigt at udvikle deres evner i metaverset for at kunne modtage data korrekt og handle i overensstemmelse med det.


Forbrugerne har bevæget sig hurtigt for at adoptere de decentraliserede og selvstændige dataaspekter af Web 3.0.

Tillid og datasikkerhed er blevet fuldstændig omdefineret, efterhånden som nye teknologier, så som kvantecomputere, bliver mere tilgængelige.

Som reaktion, er stater blevet tvunget til at tilpasse sig.


For ikke så længe siden blev NFT'er betragtet som en nyhed. I midten af 2020'erne har folk imidlertid indset, at de kan bruge NFT'er til at opbevare og administrere deres egne personlige data. Der kan oprettes smarte kontrakter for at låse op for bestemte bits af data til bestemte brugere til meget specifikke formål. Data begynder at blive decentraliseret og suveræne.

Dette er til dels drevet af introduktionen af Web 3.0, som i sig selv er baseret på en meget decentraliseret data- og ledelsesarkitektur. Web 3.0-arkitekturer kan give folk de værktøjer, de skulle bruge for at tage ejerskab over deres data. Sikkerhedsbrud i de store cloud-datasøer rejser bekymring for, hvordan personlige data administreres. Og det samler en bevægelse af borgere og virksomheder, der er ivrige efter at tage deres data tilbage fra de centraliserede og uigennemsigtige datasøer, de har opholdt sig i før.

Overgangen fra Web 2.0 til Web 3.0 vil ikke kun være drevet af virksomheder eller stater – den vil også være drevet af borgernes efterspørgsel efter en anden måde at organisere data på.


Low-code/no-code løsninger og automatiseringsværktøjer er almindelige for stater.

Citizen developers transformerer deres liv og organisationer.

Digitale indfødte og nye muligheder ændrer arbejdets karakter.


Når personer får tildelt en helt banal opgave i 2030, så vil de sandsynligvis bare automatisere det. Og det er nemt. Med low code/no-code platforme har næsten alle borgere de værktøjer og muligheder, de har brug for til at oprette eller tilpasse en app. Drag-and-drop brugerplatforme og præ-byggede komponenter har næsten elimineret line-by-line kodning. Citizen developers er over alt.

Low code/no-code har gjort det muligt for et bredere, ikke-teknisk publikum at bygge løsninger. Og det har hjulpet med at reducere den kompetencegap, der havde bremset den digitale transformations tempo. Det har givet medarbejderne mulighed for at skræddersy løsninger, så de opfylder deres faktiske behov og realiteter, og derved øget produktivitet og effektivitet. Det har gjort det muligt for organisationer, offentlige og private, at blive mere agile og kundecentrerede.

I den offentlige sektor har low code/no code givet medarbejderne mulighed for at designe, teste og fuldt ud levere skræddersyede apps på få dage. Mange statsansatte bruger deres færdigheder til at tilpasse virksomhedsløsninger, så de passer til deres unikke behov eller omstændigheder.


Fremskridt inden for ESG måles nøjagtigt gennem Web 3.0 og Internet of Things (IoT) enheder.

Digitale tvillinger og virtuelle verdener giver folk mulighed for at forstå virkningen af ​​beslutninger.

Offentlige investeringer i nye teknologier og modeller har udløst bæredygtig vækst.


Web 3.0-arkitektur vil gøre det muligt at koble sensorer og IoT-enheder sammen på hidtil usete måder, hvilket giver borgere og beslutningstagere detaljerede data om deres handlinger og aktiviteter. Byplanlæggere bruger også digitale tvillinger og virtuelle verdener til at simulere alt fra udviklingen af nye transitsystemer til design af små individuelle komponenter. Som følge heraf er offentlige investeringer meget mere effektive og miljømæssigt bæredygtige.

I 2030 har store investeringer i ruminfrastruktur hjulpet med at måle og håndtere miljøændringer på jorden. Og en kombination af forskellige datakilder, vil have hjulpet os med at forstå de menneskelige påvirkninger og risici på en bedre måde.

Offentlige investeringer har været med til at skabe flere vækstindustrier og serviceområder, som er med til at bidrage til mere bæredygtig økonomisk vækst. Stater har været med til at fremme AI-økosystemer, og så har de investeret i offentlige løsninger til metaverset. I hvert tilfælde er der opstået nye industrier og innovation, der tjener den bredere befolkning, skaber nye job, tiltrækker talent fra udlandet og driver yderligere investeringer.


Start i dag. Vær klar til i morgen.

Baseret på disse forudsigelser, hvilke håndgribelige skridt kan staten og den offentlige sektor begynde at tage i dag? Her kommer vi med seks ideer:

  1. Start med en dristig, holistisk vision. Verden i 2030 er ikke nødvendigvis en trinvis ændring fra i dag. Det er et nyt paradigme, der kan kræve ny tænkning og modig, holistisk handling. I stedet for at starte med status quo, så prøv at start med borgernes behov. Og gå derfra.
  2. Lær om Web 3.0-teknologier og -tendenser. Web 3.0 er meget anderledes end fortidens internet. Det er baseret på forskellige teknologier og styret på forskellige måder. Det kan ændre din måde at tænke på, din virksomhed eller dit fokusområde. Det er værd at lære om nu.
  3. Forbered dine fremtidige talenter og arbejdsstyrke. Tænk over, hvordan du vil opfordre digitale indfødte til at være en del af og blive i din organisation. Og overvej, hvordan du vil udvikle dine nuværende medarbejdere til at trives og innovere i en Web 3.0-kundecentreret verden.
  4. Revurder dine ledelsesmodeller. Ny forvaltningspraksis er ved at blive indført, som kan kræve væsentlige ændringer i den måde, regulering skabes og håndhæves. Samtidig vil decentraliseringen af ​​data kræve nye koncepter omkring databeskyttelse og forbrugersikkerhed.
  5. Forestil dig selv i metaverset. Der er næppe tvivl om, at metaverset er ved at blive en nøglekanal og teknologi til at forbinde mennesker med stat, regeringer og tjenesteudbydere. Handl på pilotprojekter nu for at udforske, hvordan din tilstedeværelse i metaverset kan se ud, og hvordan du kan betjene dine kunder der.
  6. Form dit økosystem. I en decentraliseret verden er staten en del af et økosystem af aktører og enablere, der arbejder sammen for at imødekomme borgernes behov. Nu er det tid til at begynde at danne disse relationer og deltage i pilotprojekter for at hjælpe med at opbygge erfaringer og definere nye modeller.