KPMG samarbejder med Energinet og Evida om gennemførelsen af en markedsdialog med potentielle brugere af fremtidens brintinfrastruktur i Danmark - så hvis din virksomhed overvejer at anvende eller producere brint, har I nu mulighed for at give jeres mening til kende.

Brintinfrastrukturen er nemlig en vigtig del af den politisk bredt vedtagende PtX-strategi for Danmark, som er nødvendig for at Danmark kan nå sit mål om klimaneutralitet i 2050. 

Brintsektoren har oplevet en stor vækst både internationalt og ikke mindst i Danmark, hvor talrige brintprojekter er under udvikling. Med denne markedsdialog ønsker vi at få besvarelser fra et bredt udsnit af de danske brintprojekter, der arbejder med produktion og anvendelse af brint - både hvad angår størrelse på projekterne, modenhed og den geografiske beliggenhed. 

Markedsdialogen anvendes som et væsentligt input til udformningen af en kommende infrastruktur. Foruden denne survey foretages også en række kvalitative interviews med et bredt udsnit af aktører. Hvis du er interesseret i at deltage i et kvalitativt interview, kan du tilkendegive dette senere i undersøgelsen her. Du vil derefter blive kontaktet, såfremt profilen på jeres virksomhed eller jeres projekt bidrager til at sikre et bredt udsnit af deltagere.


Om deltagelse i markedsdialogen :

Det er vigtigt, at spørgeskemaet udfyldes pr. projekt, der skal producere eller anvende brint. Et projekt kan f.eks. være et anlægsprojekt til brintproduktion eller en omstilling af jeres anvendelse fra andre ressourcer til brint. Er din virksomhed således involveret i f.eks. fire anlægsprojekter til PtX produktion, skal spørgeskemaet besvares fire gange. Når du svarer på spørgeskemaet, beder vi dig om at tage udgangspunkt i de antagelser og forudsætninger, som jeres projekt eller virksomhed har anvendt i jeres business case omkring produktion og/eller anvendelse af brint, herunder eventuelle antagelser om adgang til en brintinfrastruktur.

Spørgeskemaet forventes at tage ca. 20-30 minutter at udfylde. Det består af en række spørgsmål af faktuel karakter (såsom forventet produktion og/eller forbrug af brint) samt en række vurderingsspørgsmål eksempelvis om barrierer for at kunne drive et PtX anlæg.

Besvarelserne vil blive behandlet af KPMG, Energinet og Evida i fortrolighed, og vil blive rapporteret aggregeret for deltagerne uden reference til enkelte selskaber eller projekter. Din besvarelse vil således ikke blive refereret til i andre sammenhænge.Baggrund for undersøgelsen

Regeringen har i sin PtX strategi og med den politiske aftale fra tidligere i år sat fokus på produktion, salg og anvendelse af brint i Danmark. Målet er, at Danmark har en elektrolysekapacitet på 4-6 GW i 2030, hvilket bl.a. kræver gode rammer for, hvordan en brintinfrastruktur kan understøtte fleksibel drift af PtX-anlæggene og transport af brint over lange afstande. Regeringen har i sin strategi givet Energinet og Evida mulighed for at eje og drive en sådan brintinfrastruktur.

I den forbindelse har Evida og Energinet igangsat en markedsdialog med nuværende og potentielle PtX aktører, som foretages i samarbejde med KPMG. Markedsdialogen skal afdække, hvordan en brintinfrastruktur bedst mulig støtter op om både producenter og brugere af brints behov, for at sikre en fortsat udvikling af en PtX industri i Danmark, som kan forløse det store potentiale ved vedvarende energi.