KPMG Nordic Ethics and Compliance Survey blev gennemført blandt 115 respondenter på tværs af Norden i marts og april 2021. En stor del af respondenterne, 27 %, har en dedikeret compliance-rolle.

Det nuværende compliance landskab kan karakteriseres ved stigende juridisk og regulatorisk kompleksitet og international håndhævelse. Derudover ses også voksende forventninger fra interessenter og samfundet med hensyn til ansvarlig forretningsadfærd og bæredygtig drift. Øgede eksterne forventninger betyder også yderligere krav til styring af compliance-systemer, effektivitet, digitale værktøjer, ressourceallokering og kompetencer. 


Deltag i dette års undersøgelse:

I dette års undersøgelse fortsætter vi med at undersøge tendenser for at vurdere, hvor langt nordiske virksomheder er på deres rejse med etik og compliance. Hvad er de vigtigste fokusområder? Hvordan lykkes virksomheder med at operationalisere deres compliance-programmer ved at integrere forebyggende aktiviteter?

Undersøgelsessvarene vil blive holdt strengt fortrolige. Ligesom sidste år vil KPMG udsende en fælles rapport samt arrangere en fælles nordisk session (webinar) i september, hvor resultaterne præsenteres. Derudover får du mulighed for at mødes med os for at diskutere dine egne resultater, herunder benchmarke din virksomhed mod andre i branchen. Vi ved, at din tid er værdifuld, så undersøgelsen tager ikke mere end cirka 10 minutter at gennemføre. Tak fordi du tog dig tid til at dele dine værdifulde input!