2021 var rekordernes år

2021 var det stærkeste år for venturekapitalinvesteringer (VC) nogensinde, både hvad angår den samlede værdi af handler samt antallet af VC-handler på globalt plan. Det sunde VC-investeringsklima blev til dels fremhævet af de rekordhøje investeringsniveauer i adskillige dele af verden, herunder i Norden.

Virksomheders VC-investeringer nåede også nye højder i løbet af fjerde kvartal i 2021 med et niveau, der var mere end en tredjedel højere end den tidligere rekord, som blev sat i 2018. Den voksende bredde af VC-investorer, herunder et stigende antal utraditionelle investorer, drev den globale fundraising til nye niveauer. I den anden ende af handlernes livscyklus slog både antallet af exits og den samlede exit-værdi rekorder - med sidstnævnte næsten tre gange den tidligere værdi.

Stigende antal af unicorns i Europa

Venturekapitalinvesteringerne i Europa var ligeledes på et utroligt stærkt niveau igennem 2021, hvilket i høj grad var drevet af rekordhøje investeringer i mange individuelle regioner, herunder i Norden. Et robust finansieringsmiljø, stigende værdiansættelser og et voksende antal af unicorns frembragte gode muligheder for VC-investorer i Europa. Det stigende antal af unicorns i Europa i løbet af 2021 er derudover et godt eksempel på graden af modenhed, som vi ser i det europæiske VC-økosystem. I fjerde kvartal opnåede 17 europæiske virksomheder, fordelt over syv lande, status som Unicorn med en værdiansættelse på over 1 mia. dollars – herunder bl.a. virksomheder i Sverige og Finland.

Norden får opmærksomhed fra internationale investorer

VC-markedets økosystem i Norden har udviklet sig betydeligt i løbet af det sidste år, med et stigende antal af virksomheder, som rejser mere kapital og går med tanker om at blive børsnoteret. På trods af et fald i de samlede VC-investeringer i fjerde kvartal var venturekapitalinvesteringerne for året et godt stykke over den tidligere rekord. Norden er fortsat mere og mere attraktiv for internationale investorer, hvilket bl.a. blev hjulpet på vej af konferencen, Slush, som blev afholdt i Helsinki, hvor formålet var at forbinde virksomheder med nye investorer.

Læs flere spændende indsigter i KPMG’s Venture Pulse Report Q4’21, som kan downloades nedenfor. 

Markedet er meget varmt i Norden med stor interesse fra internationale investorer. Hvert kvartal ser vi mindst én stor finansieringsrunde og derefter en masse mellemstore runder. Det er denne kombination, som driver den kontinuerlige udvikling i nye handler, og derudover vil større handler hjælpe økosystemet med at vokse, når en del af disse penge flyder tilbage til tidligere investorer efter exits eller sene sekundære transaktioner.

Jussi Paski
Head of Startup Services
KPMG Finland