I horisonten: Otte cybersikkerhedsprioriteter

Ser man ud over de digitale skift skabt af pandemien - fjernarbejdsmiljøer, digitalt engagement og kundeservice - vil denne hyperforbundne verden sandsynligvis stå over for voksende cyberrisici på flere globale fronter. Cyberkriminelle bruger stadig mere sofistikerede værktøjer og teknologier, hvilket udvider den udfordring, organisationer står over for med at sikre og opbygge skræddersyet cyberforsvar og -support.

KPMGs årlige rapport om cybersikkerhedsovervejelser identificerer otte overvejelser, som ledere bør prioritere for at hjælpe med at afbøde og minimere virkningen af cyberangreb og samtidig beskytte kunder, data og bæredygtighed i en digital verden.

Et enkelt databrud eller malwareangreb har den snigende kapacitet til at udelukke realtidstransaktioner og netværksinteraktioner og i sidste ende forstyrre forretningen og påvirke omsætningen i dage, hvis ikke uger og måneder.

Nogle nøgletiltag at overveje for 2022

  1. Lav en overgang fra traditionel sikkerhedstænkning omkring fortrolighed og tilgængelighed af data, og begynd at tænke på at sikre integritet og robusthed
  2. Engager vigtige organisatoriske interessenter til at forpligte sig til en sikkerhedsstrategi, der kan beskytte organisations- og kundedata, håndtere risici og er følsom over for kort- og langsigtede forretningsprioriteter
  3. Omformuler tænkningen på ledelsesniveauet, når den vedrører sikkerhed ved at fokusere på praktiske virksomhedsrisici frem for omkostninger og hastighed
  4. Tænk mindre på operationelle nøglepræstationsindikatorer (KPI'er) og nøglerisikoindikatorer (KRI'er), og fokuser på temaer og tendenser i de underliggende data: typer hændelser, interne og eksterne programhuller og datarelaterede aktiviteter, der er i gang, planlagt eller afventer godkendelse
  5. Opbyg relationer med nøgleforretningsområder ved at øge bevidstheden om, hvor hurtigt de kan nå målene ved at integrere sikkerhed i forhold til, hvad de kan miste i tilfælde af et brud.