Fortsat fremdrift i transaktioner på tværs af den nordiske region

Velkommen til sommerudgaven af Nordic Deal Trend Report, der dækker andet kvartal af 2021.

Efter et uforudsigeligt år sidste år, som var præget af et fald i antallet af transaktioner som en konsekvens af COVID-19-nedlukninger og derefter en overraskende kraftig stigning i M&A-aktivitet, der begyndte i det fjerde kvartal i 2020, oplever vi stadig et fortsat højt M&A-aktivitetsniveau i dette års andet kvartal.

Hvis man sammenligner annoncerede transaktioner i første halvdel af dette år i forhold til sidste år, ser vi næsten en fordobling af antallet af transaktioner fra 583 til 1084. Interessant nok har de tre seneste kvartaler haft det højeste antal annoncerede transaktioner registreret af denne rapport. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have forudset den udvikling for lidt over et år siden.

Antallet af transaktioner fordelt på sektorer Q2´20 vs. Q2’21

donut

Hvis man ser på karakteristiske træk i forhold til sektorer, fortsætter de fra årets første kvartal, og igen er tech samt produktion af industrivarer og forbrugsvarer placeret øverst i det nordiske varmekort, idet de udgør næsten trefjerdedele af det samlede antal transaktioner sidste kvartal. Især hvis man sammenligner antallet af transaktioner fordelt på sektorer i dette års andet kvartal med sidste års andet kvartal – både i forhold til procentvis fordeling pr. branche og antallet af transaktioner – taler tallene for sig selv.

Især tech- og forbruger-segmenterne har uden tvivl draget kæmpe fordel af de pludselige og påtvungne ændringer i forbrugeradfærd og nye levevis med at arbejde hjemmefra. Det bliver interessant at se, hvor meget denne udvikling vil fortsætte, nu hvor vi ser, at samfund igen åbner op, og COVID-restriktioner bliver lempet. Mit bedste gæt er, at adfærdsændringerne er kommet for at blive i et godt stykke tid.

Når man ser fremad på resten af året, forventer vi at se en fortsat dynamisk indstilling til at indgå transaktioner i vores del af verdenen. På tværs af regionen ser der nu ud til at være stigende kontrol over smittetallene som et resultat af de indførte restriktioner og igangværende vaccinationsprogrammer – mindre virksomheder er igen åbne, og rejserestriktioner bliver i stigende omfang ophævet.  

Kommende events