Dette hæfte giver dig et overblik over, hvorledes nye IFRS-standarder mv. kan påvirke din IFRS-delårsrapport i 2021.

I vores IFRS-delårspublikation illustrerer vi de nye regler, der er obligatoriske for 2021 for delårsrapporter, der aflægges efter IFRS (IAS 34) og yderligere danske krav til delårsrapporter.

Ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i  EU for 2021, medfører nye eksplicitte oplysningskrav i delårsregnskabet. Vi har derfor valgt udelukkende at præsentere de primære opgørelser, indledningen til anvendt regnskabspraksis, som skal tilpasses med de nye standarder og fortolkningsbidrag, der implementeres i delårsregnskabet.

I appendiks finder du bl.a. en oversigt over de ændringer, der påvirker 2021 samt oversigt over mulige indvirkninger eller påvirkninger fra COVID-19, som kan have betydning for delårsrapporten.

         

         

Kommende events