I løbet af det sidste års tid har COVID-19-pandemien bragt os både nye udfordringer og muligheder. Global Female Leaders Outlook COVID-19 Special Edition giver et indblik i kvindelige lederes tanker omkring den nye virkelighed, vi som samfund står overfor. Blandt de 700 udspurgte kvindelige ledere fordelt i 52 lande viser der sig et optimistisk syn på pandemiens indvirkning på kvindelig ledelse, som til dels skyldes den forbedrede digitale kommunikation, de teknologiske fremskridt og ændringer i interessenternes forventninger. Ved at omfavne de ændringer pandemien har medbragt, kan kvindelige ledere ruste sig til at håndtere de udfordringer, fremtiden vil bringe.
 

Rapporten argumenterer for, at COVID-19 kan være en potentiel katalysator for en mere inkluderende arbejdsstyrke. Nogle centrale pointer i rapporten er at:

  • De nye digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer sammen med en øget talentpulje, qua hjemmearbejde, kan være en katalysator for ligestilling mellem kønnene.
  • Gøre en positiv forskel, er en motivationsfaktor for kvindelige ledere over hele verden. Diversitet og inklusion såvel som klimaforandringer er højest på deres dagsorden.
  • Kvindelige ledere har set den digitale transformation af deres virksomheder accelerere under pandemien, men der er stadig plads til at forbedre innovationsprocesser og eksekvering.

Fremtrædende kvinder i KPMG i Danmark siger:

   

Global Female Leaders Outlook COVID-19 Special Edition

Download rapporten
(PDF 330KB)


Pandemien har lært os, at vi er nødt til at udvide vores opfattelse af, hvad en leder er. For at skabe gennemslagskraft må individuelle ledelsesstile udvikle sig sideløbende med globale tendenser. Mere traditionel viden, om f.eks. økonomi, vil selvfølgelig stadig være vigtig. Disse kompetencer skal dog ses sideløbende med nye forståelser – fleksibilitet i forhold til ændrede kontekster, mere vidtspændende erfaringer og et ægte engagement i at forbedre følelsesmæssig intelligens. Derfor vil fremtidens succesfulde ledere være mere forskelligartede og inklusive – i takt med at disse bredere eksempler på talenter og kompetencer er nødt til at sameksistere.


Maria Anker Andersen, Consultant, Procurement TransformationKommende events