Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2020

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2020

Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRS-årsrapport 2020 i forhold til årsrapporten 2019

1000

I vores IFRS-helårspublikation illustrerer vi de nye regler, der er obligatoriske for 2020 for IFRS-aflæggere i Danmark.

I forhold til 2019-udgaven er følgende ændringer foretaget i denne publikation:

  • Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2020.
  • Ledelsesberetningen er opdateret med nye redegørelser for mangfoldighed, dataetik og vederlagspolitik.
  • IFRS-bekendtgørelsen er opdateret med seneste ændringer til årsregnskabsloven. Ændringerne er kun relevante for DK Papir Industri A/S fsva. ledelsesberetningen. For et fuldstændigt overblik over ændringerne henviser vi til vores tjekliste til IFRS-bekendtgørelsen.
  • Ændringer til note 8: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 20. december 2020.
  • I appendiks 1 findes en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2020.
  • I appendiks 2 gives et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2021 eller senere.
  • Appendiks 3 illustrerer vi oplysningskravene på en række emner, som er særligt relevante i årsrapporten for 2020 som følge af COVID-19.

Vi håber, at du får glæde af vores publikation.

Følg os