Cybertruslerne er i stigning. Er du forberedt?

Verden har ændret sig dramatisk i 2020. COVID-19 testede virksomhedernes overlevelsesinstinkter, hvilket har accelereret deres digitalisering, så de kan få succes i den nye virkelighed. Tanken om, at data er blevet organisationens hjerteblod, er blevet forstærket, i takt med at bestyrelser søger at udnytte vores digitale økonomis potentiale, skabe nye kundeoplevelser, transformere deres ydelser og drive effektivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser i kølvandet på pandemien. Fremtiden skabes af en fusion af nye forretningsmodeller, nye teknologier og nye partnerskaber.

I denne foranderlige verden er cybertrusler i stigning, og cyberkriminelle udgør nye udfordringer for virksomhederne. Selskaber er nødt til at tænke anderledes i forhold til at beskytte deres konkurrencefordel og udvikle nye modeller til at blive og forblive cybersikre. Cybersikkerhedsfagfolk er nødt til at vise, at de kan beskytte den transformerede virksomhed med en hurtig tankegang og handling, som forstår det tempo og den hastighed, som de cyberkriminelle arbejder i.

De er nødt til at samarbejde på tværs af virksomheden og indtage en proaktiv holdning og møde udfordringerne lige på. Der er behov for nye partnerskaber,  hvor teknologi opfattes som en mulighed, ikke en trussel, og cybersikkerhed bliver en vigtig forretningskatalysator.

Vi har udvalgt otte vigtige cyberovervejelser, som nok vil forme den måde, som organisationer tackler sikkerhed i den nye virkelighed, og har bedt vores fagfolk om at dele deres indsigt og erfaringer for at hjælpe jer med at møde fremtidens udfordringer.

  

Otte vigtige cybersikkerhedsovervejelser

Adressere sikkerhedsunderskuddet

I løbet af de næste par måneder er virksomheder, der tilpasser sig den nye virkelighed, nødt til at begynde at revurdere deres teknologimiljø og genskabe kontrollen.

Afstemme forretningsmål med bydende nødvendige sikkerhedstiltag

For at styre omkostningerne og sikre, at forretningsmæssige og sikkerhedsmæssige prioriteter er afstemt, bør selskaber automatisere en betydelig del af deres cyberfunktion ved at implementere digitaliserede processer i forhold til cyberrisikostyring for at sikre, at understøtter organisationens drifts- og forretningsstrategier. 

Digital tillid og forbrugergodkendelse

Vi imødeser nye forventninger til funktionalitet og anvendelighed med tillid som en hovedkomponent i forhold til at skabe loyalitet. Den, der giver den bedste digitale kundeoplevelse, vil vinde den største markedsandel.

Et cybersikkerhedsteam under udvikling

Der er fortsat nødvendigt at cybersikkerhed får plads på bestyrelsesniveau. Den største udfordring er, at cybersikkerhedsfagfolk skal omsætte deres viden til en handlingsrettet forståelse for, hvad det rent faktisk betyder for virksomheden.

Den nye bølge af regulering

Cyberbaseret regulering bevæger sig i retning af en mere holistisk tilgang, som fokuserer på forretningsprioriteter og -ansvar samt bestyrelsesdrevne  governance-funktioner i virksomheden. Fokus er nu på ledelse i den første forsvarslinje. 

Cloud-transformation

Fremadrettet skal CISO’en (chief information security officer) og cybersikkerhedsteamet udvikle processer og værktøjer, som er afgørende for og fuldt på linje med forretningsparametre og den nødvendige teknologi for at understøtte de ønskede forretningsresultater fra første færd.

Automatisering af sikkerhedsfunktionen

Skiftet i automatisering af sikkerhedsfunktionerne fra identifikationsgodkendelse til trusselsporing og
modreaktion er accelereret. Der er større behov for data, som er bedre organiseret og mere effektivt tilgængelige, og som kan trækkes og analyseres til forskellige værdiskabende formål, inkl. det at mindske et voksende omkostningspres pga. COVID-19.

Udfordre de gængse formodninger om robusthed

Virksomheder, der forbereder sig på fremtiden, bør nytænke deres tilgang til at forstå, planlægge og udføre robusthedstiltag, så de omfatter cybersikkerhedsteam, forretningen og det bredere operative økosystem.