I denne publikation giver vi dig et overblik over de væsentligste forskelle mellem årsregn-skabsloven og IFRS-standarder gældende fra 1. januar 2020.

Publikationen fokuserer primært på de indregnings- og målingsmæssige forskelle og fremhæver kun få af forskellene på oplysnings- og præsentationssiden.

Vi gør opmærksom på, at det alene er væsentlige forskelle, der omtales, og at anvendelse af nærværende overblik ikke er en garanti for identifikation af samtlige forskelle. Dette vil kræve en nærmere analyse af virksomhedens specifikke forhold og transaktioner.

Vedtagne, ikke-ikrafttrådte IFRS-standarder og fortolkningsbidrag er ikke behandlet.