Danske virksomheder og organisationer har store udfordringer med at tiltrække de rette kompetencer indenfor cyber- og informationssikkerhed. Derfor har KPMG, Rådet for Digital Sikkerhed og Cyber Security Agency nedsat et dialogforum, der nu kommer med ni konkrete løsningsforslag til at imødegå branchens kapacitetsudfordringer. Kvindelige rollemodeller, der kan skabe interesse for faget og udvide talentmassen blandt kvinder, er ét af forslagene.

”Fremtidens digitale Danmark har brug for mange flere, som ved noget om cyber- og informationssikkerhed,  både kvinder og mænd. Som rådgiver og aftager af cyber- og informationssikkerhedseksperter håber vi, at initiativet og de konkrete forslag vil blive prioriteret af regering og Folketing – det er der brug for,” siger Christian Wernberg-Tougaard, Leder af KPMG Danmarks Cyber-afdeling.

Forummet består af repræsentanter fra offentlige og private organisationer, uddannelsessektoren og interesseorganisationer, der nu har udarbejdet et initiativkatalog, der overleveres til regeringens Cybersikkerhedsråd i december 2020.

Behov for bred indsats
Forummet har drøftet udfordringerne ud fra tre perspektiver – ”Tiltrækning af unge”, ”Informationssikkerhed i uddannelsessystemet” og ”Efteruddannelse” –  for at ramme unge generelt, unge under uddannelse og folk på arbejdsmarkedet. Der er behov for en bred indsats, da det både er lige nu, men også i fremtiden, vi kommer til at mangle kompetencer.

"På trods af de mange gode tiltag og initiativer, der allerede eksisterer for at sikre uddannelse og opkvalificering indenfor cyber- og informationssikkerhed, er det langt fra nok til at imødekomme erhvervslivets efterspørgsel på kompetencer – både i form af specialister, generalister og ledere. Digitalisering er på agendaen i alle virksomheder, og når man siger digitalisering, er man også nødt til at forholde sig til cyber- og informationssikkerheden," udtaler Camilla Treschow Schrøder, ejer af Cyber Security Agency.

Det er en bred og kompetent kreds, der har givet input til kataloget, og de ni meget konkrete forslag til initiativer vil regeringen umiddelbart kunne sætte i gang med det samme. Der foregår allerede aktiviteter med det samme formål, men der er behov for at skabe et overblik, så relevante aktører kan løfte samlet og koordineret.

”Der er behov for at få skabt mere interesse for informationssikkerhed som en karrierevej, så vi kan få flere kompetente medarbejdere til branchen. Derfor er vi i Rådet for Digital Sikkerhed meget glade for at have deltaget i arbejdet og ikke mindst til at formidle dette katalog af ideer til det politiske system, så vi kan løfte initiativerne i samarbejde mellem de relevante aktører”, siger Formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Henning Mortensen.

Dialogforummets ni initiativer:

  • Information om og bedre kendskab til IT-sikkerhed og uddannelsesmuligheder med opdatering af UG.dk
  • Undervisning om digital dannelse, herunder IT-sikkerhed
  • Branche-opbakning til at støtte ”book ekspert” & junior academy-forløb (CSR)
  • Nedsættelse af en arbejdsgruppe til at styrke uddannelse i cyber- og informationssikkerhed
  • Give Back-kultur
  • Rollemodeller og formidling af karrieretyper
  • Efteruddannelse i grundlæggende IT-teknik
  • Klarere fokus på efteruddannelse inden for risikoforståelse og Governance, Risk & Compliance (GRC)
  • Awareness-kampagner, også med fokus på kvinder.