KPMG’s 2020 CEO Outlook viser, at toplederne i verdens største organisationer forventer en ny virkelighed under den globale COVID-19-krise. Nordiske CEO'er har taget formål og værdier, der rækker udover det rent økonomiske, til sig og koblet med en tiltro til deres landes vækstudsigter, positionerer det nordiske CEO'er på rette vej mod fornyet fremgang efter pandemien. De gør deres til at accelerere brugen af teknologi og holde øje med risici i forbindelse med forsyningskæder og cybersikkerhed, samtidig med at de forsøger at gøre deres virksomheder bedre forberedt til den meget usikre fremtid. 

Nordiske CEO'er står skulder ved skulder med deres ansatte

For nordiske CEO'er har udbruddet af COVID-19 klart skærpet deres fokus på formål, der rækker udover det rent økonomiske. Det hjælper toplederne til at forstå, hvad der skal gøres for at imødekomme behovene fra interessenter såsom medarbejdere og samfund. Da pandemien ramte, tog nordiske topledere i langt større grad end CEO'er på verdensplan udgangspunkt i dette formål i deres respons til krisen. For eksempel siger næsten alle nordiske CEO'er (96%), at et højere formål giver klare rammer for at tage hurtige og effektive COVID-19-relaterede beslutninger, sammenlignet med 77% af CEO'erne på verdensplan.

Chart

Denne stadig større personlige og følelsesmæssige forbindelse til formål under pandemien reflekterer det faktum, at CEO'er står over for de samme udfordringer i forhold til helbred og familie, som deres ansatte og samfund gør, når det kommer til COVID-19. Selvom færre nordiske CEO'er har været personligt ramt af pandemien end deres globale kollegaer (29% mod 39%), har deres reaktion være stærkere og mere empatisk. Der er større sandsynlighed for (85% mod 56%), at nordiske CEO'er ændrede deres strategiske respons til pandemien som resultat af deres personlige oplevelse. Nordiske CEO'er er også mere villige til at dele den økonomiske smerte, idet over 70% har ændret deres eget vederlag som et resultat af krisen. Den største gruppe nordiske CEO'er, 41%, planlægger at give afkald på deres bonus for 2020 sammenlignet med 18% af CEO'erne på verdensplan og kun 6% i USA.

Størstedelen planlægger at skære ned på kontorarealer

Fremtidens arbejdsplads bliver også markant forandret af pandemien. En meget stor andel af nordiske CEO'er (92%) planlægger at skære ned på deres kontorarealer. En beslutning som i sidste ende vil betyde, at mange mennesker vil fortsætte med at arbejde hjemmefra. Nordiske topledere vil også bestræbe sig på at bygge videre på deres nuværende brug af digitalt samarbejde og digitale kommunikationsværktøjer. Størstedelen af dem ser mange positive aspekter i det digitalt drevne hjemmearbejdsmiljø.

Infographic

We will be downsizing office space.

Infographic

My communications with employees have improved during the crisis.

Infographic

Working remotely has widened our potential talent pool.

Infographic

Working remotely has widened our potential talent pool.

Tilliden har flyttet sig

Ud over krisehåndtering lige nu og her ser toplederne fremad for at positionere deres virksomheder til langsigtet vækst og fremgang. Nordiske CEO'er havde i begyndelsen af året meget høj tillid til den økonomiske vækst. I starten af 2020 var deres tillid til vækstudsigter i enhver henseende højere end CEO'er på verdensplan. Tre fjerdedele eller flere gav udtryk for tillid til vækst i deres eget selskab, egen branche, eget land og i den globale økonomi. 

Siden udbruddet af COVID-19 er nordiske CEO'ers perspektiv dog afveget fra globale CEO'ers. Nordiske CEO'er giver nu udtryk for øget tillid til deres landes vækstudsigter, men har mindre tillid til væksten i andre områder, som f.eks. den globale økonomi. 

CEOs with increased confidence in the following over the next 3 years, compared to the beginning of the year. Nordic CEOs vs. CEOs globally:

Source: KPMG 2020 Nordic CEO Outlook Special Edition, KPMG International.

Hurtig digital acceleration i de nordiske lande

En vigtig drivkraft mod vækst er digital acceleration, og pandemien har øget vores afhængighed af teknologi. I og med at handel i stigende grad sker online, og medarbejdere arbejder hjemmefra, har virksomhederne accelereret deres digitale transformationsindsats og implementeret digitale teknologier til både medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Accelerationen har været mærkbart hurtigere i de nordiske lande, hvor mange flere CEO'er mener, at de nu er år forud for, hvor de forventede at være (sammenlignet med CEO'er på verdensplan, der for de flestes vedkommende mener, at de kun er måneder forud). Udfordringen er nu at fokusere indsatsen og investeringerne på de områder, der skaber mest værdi, og opretholde robusthed i forhold til cybersikkerhed.

 The digitization of operations and the creation of a next-generation operating model 

Chart 2

The creation of new digital business models and revenue streams 

Chart 3

The creation of a seamless digital customer experience 

Chart 4

Forsyningskæder – den største risiko i forhold til vækst

Nordiske CEO'ers opfattelse af de største risici for deres organisationers vækst i løbet af de næste tre år ændrede sig dramatisk under pandemien. Deres største bekymring går på, om deres forsyningskæder er i stand til at klare fremtidige verdenskatastrofer. Risiko i forhold til forsyningskæder bliver nu anset for at være den største risiko (21%), hvorimod kun 2% af de nordiske CEO'er var bekymrede for dette i starten af året.

54% af nordiske CEO'er (sammenlignet med 67% på verdensplan) siger, at de har været nødt til at revurdere deres globale forsyningskæde på baggrund af pandemiens ødelæggende effekt. Mens CEO'er på verdensplan (32%) tænker mere på at imødekomme forandrede kundebehov, nytænker den største gruppe nordiske CEO'er (23%) deres forsyningskæder, så de er mere robuste i tilfælde af en naturkatastrofe. 

METODOLOGI


Resultaterne i denne rapport er baseret på to spørgeundersøgelser af CEO'er foretaget i 2020 omkring de udfordringer og muligheder, deres virksomheder står overfor i lyset af COVID-19-pandemien..

Den ene spørgeundersøgelser blev gennemført i juli, hvor man på verdensplan udspurgte 315 CEO'er fra førende markeder (inkl. USA, Australien, UK, Frankrig, Canada, Kina, Japan og Italien) samt 24 CEO'er fra de nordiske lande (jævnt fordelt på Danmark, Finland, Norge og Sverige)..

Den anden spørgeundersøgelse blev gennemført i januar og februar, hvor man på verdensplan udspurgte 1.251 CEO'er (fra de samme førende markeder som anført ovenfor tillige med Indien, Tyskland og Spanien) plus yderligere 100 svar fra de nordiske lande omkring deres forventninger til de næste par år.

I begge spørgeundersøgelser repræsenterede alle CEO'erne selskaber med en årlig omsætning på mindst $500 millioner, og de kom fra de større brancher, inkl. detailhandel, finanssektoren, biovidenskab (life sciences), energi-, teknologi- og industrivirksomheder.


Contacts