I vores IFRS-helårspublikation illustrerer vi de nye regler, der er obligatoriske for 2019 for IFRS-aflæggere i Danmark.

I forhold til 2018-udgaven er følgende ændringer foretaget:

  • Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2019.
  • Den nye standard vedrørende leasing IFRS 16 Leases er indarbejdet. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2019 eller senere. Den nye leasingstandard indeholder forskellige overgangsregler og praktiske lempelser. De oftest forekommende valg, en virksomhed skal træffe i forbindelse med implementeringen og de oplysninger, der skal gives i årsrapporten 2019, er illustreret i denne publikation.
  • Ændringer til note 8: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 31. december 2019.
  • I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2019.
  • I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2020 eller senere.

Vi håber, at du får glæde af vores publikation.

Følg os