The Future of HR 2020: Hvilken vej vælger du?

HR-funktionen kæmper med en række spørgsmål globalt set: Hvordan forbliver den relevant inden for sin organisation og fortsætter med at bibringe strategisk værdi? Hvordan kan HR designe en medarbejderoplevelse, når kravene hele tiden udvikler sig? Og hvordan kan HR bruge teknologi til at få en dybere forståelse af de ansattes behov og motivation?

Ifølge KPMG's Future of HR 2020-undersøgelse - hvor over 1.300 HR-ledere fra hele verden deltog – mener 3 ud af 5, at HR-funktionen hurtigt vil blive irrelevant, hvis den ikke moderniserer sin tilgang til forståelse og planlægning af arbejdsstyrkens fremtidige behov.

I KPMG ser vi en vej fremad for HR, men den kræver en grundlæggende nytænkning af HR-funktionens rolle. Workforce shaping og fokus på at levere en digital oplevelse er ét sted at starte, men kun, hvis de bliver en katalysator for en mere grundlæggende gentænkning af HR's kapaciteter.

Læs mere om undersøgelsesresultaterne og fokusområderne her.

Klik her for at se, hvordan KPMG kan hjælpe din HR-funktion gennem Microsoft Dynamics 365.