Over hele verden er mange sundhedsvæsener stadig reaktive – ofte indrettet til at behandle personer i sundhedskritiske situationer på hospitaler – og de kan være dårligt tilpassede til at forhindre hospitalsindlæggelse eller til proaktivt at behandle personer i det rette plejemiljø.

Globale tendenser: Udfordringer og mulige løsninger

 • Øget gennemsnitslevealder forbundet med multimorbiditet (personer med mere end én langvarig sygdom) er med til at øge presset på sundhedsvæsener.
 • Tendensen med at decentralisere plejen og flytte den tættere på hjemmet ser ud til at fortsætte.
 • Teknologien ændrer de traditionelle plejemodeller og er et afgørende element i forhold til at integrere plejenetværk og -systemer.

 

Stillet over for et hidtil ukendt pres, er beslutningstagere på sundhedsområdet og folk, der betaler for og bestiller samt yder og leverer sundhedsydelser, nødt til at revurdere deres arbejdsgange.

Sundhedsydelser leveret i lokalsamfundet, væk fra hospitalet, spiller en afgørende rolle hen imod et bredere integreret plejenetværk, som sætter individet i centrum. Fordelene er væsentlige og spænder fra en forbedring af plejens resultater til at reducere omkostningerne for systemet samt lette presset på hospitalerne.

Behov for ændret tankegang

Overgangen til denne type system kræver ikke strukturelle løsninger, men det kræver en ændret tankegang og indstilling. Effektive sundhedsvæsener fokuserer på at forbedre individets sundhed ved at samarbejde på tværs af systemet.

Pleje uden for hospitalet dækker en omfattende og forskelligartet række aktiviteter, og der er ikke kun én fremgangsmåde. Sundhedsvæsener bør dog tilpasse ydelserne til patientens behov og gøre bedst mulig brug af deres aktiver (arbejdsstyrke, teknologi, ejendomme) for at forbedre leveringen af sundhedsydelserne. Så hvordan kan en patients plejemodel se ud?  

For at gøre sundhedsvæsener bæredygtige bør fokus være på forebyggelse og egenomsorg samt tilpassede ydelser for at reducere antallet af hospitalsindlæggelser.

Brug af digital teknologi til at forbinde og koordinere plejen

Digital transformation og nye teknologier har ændret de traditionelle plejemodeller, og de er afgørende elementer i forhold til at levere en sømløs plejeydelse uden for hospitalet. Nedenfor er listet et par eksempler på digitale løsninger, som forbinder og udveksler information mellem organisationer for at muliggøre mere samarbejde på tværs af lokale sundhedssystemer.

 • Forbundet/bærbart medicinsk udstyr
 • Medicinsk fjernbehandling
 • Sundhedsrobotter til hjemmet
 • Kunstig intelligens (AI)
 • Patientnetværk
 • Fjernovervågning
 • Kontrolapparater til måling af livsfunktioner
   

Download KPMG's rapport om "Out of Hospital Care" her.