Overblik over den nye ferielov – opdateret oktober 2019

Overblik over den nye ferielov – oktober 2019

Denne publikation indeholder uddybning af konkrete forhold samt opdaterede regneeksempler.

1000

Kontakt os

Familie på stranden

Denne publikation er en opdatering af vores tidligere publikation (Publiceret i oktober 2018) om den nye ferielov. Den indeholder uddybning af konkrete forhold samt opdaterede regneeksempler.

Den nye ferielov medfører, at den hidtidige ferieoptjening erstattes med begrebet samtidighedsferie fra 1. september 2020. En overgangsordning betyder, at den nye ferielov får regnskabsmæssig effekt for regnskabsår, der afsluttes efter 31. august 2019.

Vi behandler spørgsmål i relation til den regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelse, herunder eksempler på opgørelse af feriepengeforpligtelse.

Vores publikation behandler ikke HR-relaterede forhold som eksempelvis, hvorvidt medarbejderne er omfattet af funktionærloven, kollektive overenskomster, opsigelsesvarsler mv. Endvidere behandler publikationen alene funktionærer.

Vi håber, du får glæde af vores publikation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller hvis du har behov for at drøfte konkrete forhold.

Følg os