Regnskabsnyt 2018

Regnskabsnyt 2018

Regnskabsnyt 2018 giver dig et indblik i de væsentlige regnskabsmæssige nyheder i 2018, og hvilke ændringer der kan forventes i den nærmeste fremtid.

1000

Kontakt os

taske og avis

I Regnskabsnyt 2018 kan du læse mere om:


Årsregnskabsloven og øvrige danske love
Vi giver dig et overblik over de nyligt vedtagne ændringer til årsregnskabsloven. Herunder giver vi dig et overblik over de nyeste vejledninger og fortolkninger fra Erhvervsstyrelsen samt en introduktion til den nye ferielov.


IFRS
Under dette afsnit beskriver vi kort de ændringer til IFRS, der er gældende for din årsrapport for 2018. Samtidig opsummerer vi de vedtagne, ikke-ikrafttrådtestandarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2019 eller senere.


Regnskabskontrollen og børsforhold
Der har ikke været væsentlige ændringer under dette punkt i 2018. Vi fokuserer derfor på kommende ændringer med fokus på nyt aktionærrettighedsdirektiv og reviderede anbefalinger til god selskabsledelse. ESMA's prioriteringer, som også indgår i regnskabskontrollen af 2018-årsrapporter, berøres ligeledes.
Vi håber, du får glæde af vores publikation.
 

Følg os