IFRS 16 er trådt i kraft

IFRS 16 er trådt i kraft

Nu er den nye standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter her! Er du parat?

1000

Kontakt

Michael Sten Larsen

Partner

KPMG i Danmark

E-mail
athletic runners

Ny global undersøgelse af effekten af overgangen til den nye leasingstandard har afdækket de største udfordringer, som virksomheder stod og stadig står overfor i forhold til at implementere de nye standarder. 

Nu er den nye standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter her. Standarden trådte i kraft den 1. januar 2019 for virksomheder, der anvender kalenderåret som regnskabsår, uanset om en virksomhed aflægger regnskab i henhold til de amerikanske regnskabsreguleringer, US GAAP, eller om den rapporterer i henhold til IFRS

Dog viser vores undersøgelse af virksomheder rundt om i verden, at nogle virksomheder ikke fuldt ud har fået implementeret standarden inden dens ikrafttrædelsesdato, og derfor vil være afhængige af midlertidige løsninger for at kunne overholde kravene. Nogle organisationer har en slags henstandsperiode, hvis deres regnskabsår ikke følger kalenderåret, eller hvis de er en ikke-offentlig forretningsenhed, der aflægger regnskab i henhold til de amerikanske regnskabsreguleringer, US GAAP.

Men da systemimplementeringer alene risikerer at tage 4-6 måneder eller længere, vil mange af disse virksomheder ikke desto mindre være ude i et kapløb med tiden. Undersøgelsen giver det seneste øjebliksbillede af situationen lige før ikrafttrædelsesdatoen og viser udsvingene mellem regionerne i de forskellige dele af verden.

Hovedresultater
 
  • Mens under halvdelen (44 procent) af de adspurgte havde foretaget en opgørelse over leasingaftaler, havde kun en fjerdedel foretaget en regnskabsmæssig vurdering.

  • Selv om næsten halvdelen (45 procent) af de adspurgte havde valgt deres leasing-software, havde kun 16 procent udviklet systemkravene og kun 13 procent havde designet deres softwareløsning.

  • 83 procent af virksomhederne havde endnu ikke afsluttet dataindsamlings- og valideringstrinnet.

  • Samlet set havde kun 3 procent af virksomhederne fuldt ud gennemført deres compliance-projekter i forbindelse medderes leasingaftaler. Af resten fortalte over to tredjedele (67 procent) af virksomhederne, at de ikke var på rette vej på grund af de udfordringer, de stod overfor.

Følg os