Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget i Folketinget den 20. december 2018.

1000
Ændringer til årsregnskabsloven

Reglerne skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Reglerne kan anvendes (systematisk og konsekvent) for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere.

Ændringerne er en følge af, at man ved gennemgangen af implementeringen af EU's regnskabsdirektiv (fra 2015) har konstateret, at enkelte bestemmelser i direktivet ikke er implementeret korrekt i årsregnskabsloven, eller at kravene er implementeret på en uhensigtsmæssig måde. Desuden sikres det med lovændringerne, at de nye internationale regnskabstandarder, IFRS 15 om omsætning fra kontrakter med kunder, IFRS 16 om leasing samt visse dele af IFRS 9 om finansielle instrumenter kan anvendes til at udfylde lovens rammer i det omfang standarderne ikke er i konflikt med lovens ordlyd. Dette kan være en fordel for de virksomheder, der er dattervirksomheder af IFRS-aflæggere.

Vi har indledningsvist givet et overordnet overblik over de væsentligste ændringer. Efterfølgende er givet et mere detaljeret overblik over ændringerne opdelt på regnskabsklasser.

Download den fulde publikation herunder.

KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, Tel: +45 7070 7760, CVR no. 25578198

KPMG Acor Tax P/S, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Tel: +45 3945 1700, CVR no. 34082200

© 2023 KPMG P/S and KPMG Acor Tax P/S, both entities being Danish limited liability partnerships and member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more details about the structure of the KPMG global organisation please visit https://kpmg.com/governance

Følg os