Begge webinarer er blevet afholdt

KPMG har fornøjelsen af at invitere til online webinar den 14. og 15. november om aktuelle emner inden for regnskab, skat og moms. Emner, der netop er relevante for årsafslutningen.

regnskabsområdet får du et overblik over nyheder, tendenser og særlige udfordringer i relation til årsregnskabsloven og IFRS. Vi vil bl.a. komme omkring opdatering på ændringer, herunder fremtidige ændringer til bogføringsloven, årsregnskabsloven, anden dansk lovgivning og IFRS med betydning for årsrapporten for 2023 og de praktiske udfordringer, der har betydning for 2023-regnskabsaflæggelsen.

Inden for skatteområdet præsenterer vi en 360 graders opdatering på nyheder og aktuelle forhold. Dette inkluderer en drøftelse af aktuelle problemstillinger inden for selskabsskatteretten med tilknytning til oplysningsskemaet for 2022, herunder forsknings- og udviklingsomkostninger, kildeskatter samt kommende lovgivningsændringer.

Vi berører ligeledes de udfordringer, som virksomheder kan stå overfor i forbindelse med digitalisering, øget antal af moms- og afgiftskontroller og forpligtelser – herunder ny lov om renter i relation til korrektioner af moms og afgifter, den nye klimaafgift – CBAM – samt år to med transfer pricing-dokumentationsindsendelse.

Dertil kigger vi på Amount B og fokus på finansielle transaktioner og de seneste nye opmærksomhedspunkter inden for personskat. Afslutningsvis vil vi belyse de seneste, bemærkelsesværdige strømninger inden for global mobility og de potentielle konsekvenser, som dette kan have for arbejdsgiver såvel som for medarbejder.

Deltagelse er gratis. Flere personer fra samme virksomhed er meget velkomne til at deltage.

Efteruddannelsestimer
Deltagelse i et webinar tæller som obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer efter bestemmelserne i revisorloven. Deltagelse i begge webinarer giver 3 efteruddannelsestimer fordelt på 1,5 timer på regnskab og 1,5 timer på skat. Detlagelse ved ét webinar giver således 1,5 timer på det valgte emne. Kursusbeviser eftersendes via e-mail.

Bemærk at begge webinarer foregår på dansk. 

Seminaret afholdes også som fysisk event i København den 28. november, hvilket du kan læse mere om her.

Praktisk information - Regnskabsområdet

Dato og tid: Tirsdag den 14. november, kl. 12.30-14.00

Hvor: Online (Teams)

Tilmelding: Webinaret er blevet afholdt

Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv endelig ikke med at række ud til KPMG events.

Praktisk information - Skatteområdet

Dato og tid: Onsdag den 15. november, kl. 9.00-11.00

Hvor: Online (Teams)

Tilmelding: Webinaret er blevet afholdt

Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv endelig ikke med at række ud til KPMG events.

Speakers

Regnskabsområdet

Jane Thorhauge Møllmann
Director, Audit Copenhagen Business Support, KPMG P/S

Michael Sten Larsen
Partner, Audit Copenhagen Business Support, KPMG P/S

 

Skatteområdet

Claus Engelsted
Director, Corporate Tax, Financial Services, KPMG Acor Tax

Holger Haugstrup
Partner, Global Transfer Pricing Services, KPMG Acor Tax

Maria-Christina Frances Binau-Hansen
Senior Manager, Mobility & People Services, KPMG Acor Tax

informative image