Webinar | Skatte- og sociale sikringsregler for remote work og bestyrelsesmedlemmer

En del af Tax Navigation 2023

Dette webinar vil have fokus på social sikringsregler, remote work og bestyrelsesmedlemmer

Tax Navigation 2023

Dato: Tirsdag den 24. oktober 2023

Tid: 09.00 - 10.00

Sted: Microsoft Teams

Pris: Det er gratis at deltage

Baggrund

Remote work er et yderst aktuelt emne, og mange virksomheder ønsker at tilgodese deres medarbejdere i en mere fleksibel hverdag. Dertil kan social sikring for bestyrelsesmedlemmer også være en udfordring, men ved korrekt håndtering kan udgifter til social sikring oftest reduceres.

Vi gennemgår derfor, hvilke muligheder I kan tilbyde jeres medarbejdere for at arbejde remote, evt. i forbindelse med en ferie i udlandet, og fortsat bevare dansk social sikring. I forlængelse heraf kommer vi ind på EU-Kommissionens nye guidelines om telework, samt hvilken betydning det har, at Danmark ikke har tiltrådt den nye rammeaftale om telework på tværs af landegrænser. 

Deltag i webinaret og få indblik i

• Mulighederne for remote work under de danske regler om social sikring.

• Håndtering af bestyrelsesmedlemmers sociale sikring og skat.

• Forespørgsler fra SKAT vedrørende udenlandske pensionsordninger samt lønindberetning for medarbejdere i udenlandske filialer.

Målgruppe

Webinaret henvender sig primært til global mobility teams, HR og lignende samt personer, der som en del af deres arbejde håndterer social sikring for bestyrelsesmedlemmer.

Oplægsholdere

Senior Tax Manager, Annie Baare

Social Sikringsspecialist, Maria Louise Berggreen Pihl

Praktisk information

Mødet afholdes online på Microsoft Teams. Du modtager praktisk info og link til deltagelse per mail.

Vi glæder os til at se dig online!

    

informative image