Naheen Kanwal Qazi

Manager, Indirect Tax

KPMG ACOR TAX

Naheen har arbejdet i Skattestyrelsen, hvor hun har arbejdet med revision og før det med bødesager. Naheen har således en dyb indsigt i Skattestyrelsens procedurer mv. Naheen er uddannet cand.jur. og har også erfaring fra forsikringsbranchen. Derfor har hun både juridisk og praktisk erfaring som en vinkel til at gennemgå og løse problemer.