Anne Berg Laursen

Senior Manager, Corporate Tax

KPMG ACOR TAX

Anne er uddannet i Revision & Regnskab fra Aarhus Universitet og arbejdede som revisor hos BIG4-firmaer fra 2012 til 2016, indtil hun startede hos KPMG Acor Tax og skiftede arbejdsområde til selskabsskat.

Hos KPMG ACOR TAX har Anne fokus på dansk selskabsskat og compliance, herunder skatteberegninger, udarbejdelse af skattebilag, sambeskatning, indberetning af selvangivelser, rådgivning om omstruktureringer og dansk skattelovgivning, selskabsskattemæssige registreringer, registrering af fast driftssted, indregning af skat i regnskabet, skatterapportering og andre skattemæssige områder.  

Som Senior Manager og revisor tilbyder Anne services til forskellige brancher og kunder. Kunderne rangerer fra multinationale virksomheder til ejerleddene virksomheder inden for forskelligartede brancher. 

  • Kandidat i Revision & Regnskab fra Aarhus Universitet

  • Moduler fra Master i Skat fra Copenhagen Business School