Christian Guldmann

Senior Manager, Indirect Tax

KPMG ACOR TAX

Christian er uddannet cand.jur. og har en HD 1. del. fra Aarhus Universitet. Christian har som led i sin uddannelse læst i Firenze. Han kom til KPMG Acor Tax i oktober 2015 som studentermedhjælper, og blev efter endt uddannelse fastansat. Christian sidder nu som Senior Consultant i momsafdelingen. 

Hos KPMG Acor Tax består Christians arbejde primært i at rådgive finansielle virksomheder samt M&A-relaterede opgaver. Dette inkluderer blandt andet udarbejdelse af bindende svar, klager til Landsskatteretter, opgørelse af delvis momsfradragsprocent, lønsumsafgiftsberegning, juridiske notater samt due dilligences i forbindelse med M&A opgaver. 

Christian er desuden tilknyttet Karnov, hvor han er medforfatter på momsloven. Derudover er Christian undervisningsassistent på Copenhagen Business School, hvor han underviser kandidatstuderende i faget ”momsret”.

  • Tax
  • Kandidat i Jura fra Aarhus Universitet

  • HD 1. del.