Gregers Frank

Director, Financial Services Advisory

KPMG i Danmark

Gregers har arbejdet med aktuarmæssige problemstillinger og risikostyring inden for livsforsikrings- og pensionssektoren i over 20 år. Blandt de opgaver Gregers har løst er opgørelse og revision af liv- og pensionshensættelser efter traditionelle metoder, Solvens II-metoder og cashflow-metoder generelt, risikostyringssystemer efter Solvens II-retningslinjer, design og udvikling af forsikringsprodukter og diverse BI-opgaver.

Gregers har været ansat i KPMG siden 2012 og har her arbejdet med flere projekter inden for livsforsikrings- og pensionssektoren i Norge og Danmark. Bl.a. kan nævnes revision af liv- og pensionsselskaber i Norge og Danmark, en hel række forskellige Solvens II-relaterede opgaver samt traditionelle aktuaropgaver.

  • Cand.Scient I Statistik

  • Exam.Oecon I Økonomi, Aarhus Universitet

  • Medlem af Den Danske Aktuarforening

  • Medlem af Den Norske Aktuarforening