Susanne Dybdahl

Partner, Corporate Tax

KPMG ACOR TAX

Susanne er statsautoriseret revisor og begyndte at arbejde for KPMG i 1987.

Susanne har stor erfaring inden for dansk og international selskabsskat. Blandt de områder som Susanne rådgiver inden for er: udarbejdelse af selvangivelser for selskaber og faste driftssteder i Danmark, herunder sambeskatning, rentefradragsbeskæring, lempelse for udenlandske skatter, m.v., skattehensættelser i årsrapporten, rapporteringspakker, effektiv skatteprocent, beskatning af fonde og foreninger, international beskatning, herunder skatteplanlægning, transfer pricing-ydelser, herunder udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation, assistance i forbindelse med skatterevison og skattetvister med skattemyndighederne, MAP-ansøgninger og MAP-ansøgninger i henhold til EU Arbitration Convention påbegyndt i Denmark eller udlandet m.v., due diligence-ydelser i forbindelse med virksomhedsovertagelser og -salg. Susanne har leveret skatteydelser til adskillige store internationale koncerner og selskaber. 

  • Statsautoriseret revisor

  • KPMG Acor Tax er et uafhængigt rådgivningsfirma – og skat er vores anliggende. Vi er fast besluttede på at beherske et ekspertområde, som vi kan forvandle til løsninger og værdi for vores kunder. Vi er både entreprenører og rådgivere, og vi ved, hvordan man skærer igennem komplekse problemstillinger.