Henrik Barner Christiansen

Quality & Risk Management Partner

KPMG i Danmark

Som ledende partner på en række revisions- og rådgivningsopgaver i og uden for den finansielle sektor, har Henrik leveret revisions- og rådgivningsydelser til såvel store og mellemstore danske virksomheder samt multinationale koncerner.

Henrik har i mange år været leder af EY Financial Services’ bankaktiviteter i Danmark på tværs af forskellige ydelses- og kompetenceområder, og Henrik har tilsvarende ledet revisions- og rådgivningsopgaver for forsikringsselskaber. Henrik deltager endvidere løbende som kvalitetssikringspartner på en række finansielle danske kunder og som kvalitetskontrollør i udlandet.

Efter skiftet til KPMG i september 2018 er Henrik medlem af ledelsen af aktiviteter og services rettet mod kunder i den finansielle sektor. Henrik vil fremadrettet være underskrivende partner på Codan / Trygg-Hansa ligesom Henrik på sigt skal overtage ansvaret som Quality & Risk Management Partner i KPMG. 

  • Statsautoriseret revisor og certificeret af Finanstilsynet til at påtegne finansielle rapporter for kreditinstitutter såvel som forsikringsvirksomheder