Peter Rose Bjare

Partner, Corporate Tax

KPMG ACOR TAX

Gennem Peters over 25 år med KPMG og ikke mindst i sin stilling som skatte-partner for en række af KPMGs største kunder, har han udviklet et indgående kendskab til og stor erfaring i alle aspekter af skatteretten, navnlig i selskabsskatteloven og (international) sambeskatning, fond-strukturering og beskatning, herunder i forbindelse med reorganisering og køb og salg af virksomheder mv.


Han er anerkendt for sin skarpe, analytiske og løsningsorienteret tilgang til opgaverne, og han besidder det fulde overblik samt en unik viden om detaljerne i skatteregler; kvaliteter som gør ham til en stærk efterspørgsel som sparringspartner i forbindelse med dag-til-dag spørgsmål samt store ad hoc opgaver. Dette set i forhold til erfarne skattemæssige ledere samt på CFO niveau.


Peters kernekompetencer ligger inden for det finansielle område, herunder beskatning ifbm. kapitalgevinster, finansieringsforhold og strukturer samt de vigtigste bestemmelser i § 4-6 i Statsskatteloven vedrørende skattepligtige og fradragsberettigede dele af indkomsten. Desuden er han en førende ekspert om beskatning af kommercielle og velgørende fonde.

  • Uddannet inden for skat revision

  • HD i regnskab og økonomistyring fra Copenhagen Business School (CBS)

  • KPMGs ledelsesuddannelsesprogrammer

  • KPMG Acor Tax er et selvstændigt rådgivningsfirma – og vi tager os af skattesager. Vores ambition er at mestre dette specialistområde og forvandle det til løsninger og værdi for vores kunder. Vi er både iværksættere og rådgivere, og vi er i stand til at skære gennem kompleksitet.