Få værdifuld indsigt i kontraktstyring og modenhedsniveauet i din organisation ved at besvare denne undersøgelse.


Contract Lifecycle Management (CLM) er den proaktive proces med at styre hele kontraktens livscyklus fra start, gennem tildeling, compliance og fornyelse/opsigelse. Mange organisationer formår ikke at opnå fuld værdi af deres kontraktportefølje, og hele processen omkring dette opfattes ofte som frustrerende og kompliceret.

Nogle af de største udfordringer, vi ser, er manglen på finansiering, ejerskab og engagement fra ledelsen, og dette er faktorer, som kan gøre det ekstremt svært at opbygge en strømlinet proces omkring kontraktstyring.

Vi vil gerne blive endnu klogere på, hvilke udfordringer organisationer møder i forbindelse med deres kontraktstyring. Derfor har vi udviklet en survey med det formål at vurdere modenhedsniveauet af CLM i din organisation. Dette vil give dig værdifuld indsigt i, hvor moden jeres egen proces er, da du vil modtage en vurdering umiddelbart efter, du færdiggøre undersøgelsen. Vi offentliggøre undersøgelsens resultater i en rapport mod udgangen af 2021.

Undersøgelsens opbygning

Undersøgelsen er opdelt i to sektioner og tager ikke mere end 10 minutter at besvare:

  1. Selvvurdering af den nuværende og fremtidige ambition for CLM-modenhedsniveauet i din organisation.
  2. Spørgsmål relateret til din organisation, overordnede formål og udfordringer med CLM.

Du vil kunne se resultaterne af din egen vurdering i slutningen af undersøgelsen.

Hvordan kan vi hjælpe med kontraktstyring?
I KPMG assisterer vi organisationer i at løse de problemer, de står over for med kontraktstyring. Vi har en bred vifte af ekspertise og kan hjælpe med alt lige fra IT-sourcing strategi, indkøbsproces, kontraktforhandlinger og kontraktstyring til de mere tekniske aspekter som f.eks. at understøtte processerne i et IT-system. Vi ved, at kunders behov ofte er meget forskellige, så vi kan både tiltræde i en interim rolle eller hjælpe med at bygge jeres kontraktstyring helt op fra bunden i forhold til processer, governance, struktur osv.