• 1000

I tredje kvartal holdt de globale venturekapitalinvesteringer sig stabile trods stigende økonomisk og geopolitisk usikkerhed og fravær af megadeals på over 1 milliard USD i løbet af kvartalet. Et betydeligt antal deals på over 100 millioner USD på tværs af USA, Amerika og Europa har været med til at løfte det samlede investeringsniveau.

De globale venturekapitalinvesteringer bør kunne matche sidste års rekord, der omfattede den enorme 14 milliarder USD-transaktion med Ant Financial. Samtidig forventes investeringerne ved udgangen af 2019 at overstige niveauet set i alle år forud for 2018. Mens venturekapitalinvesteringerne i Kina måske nok er aftaget en del, har andre regioner oplevet markante stigninger. På trods af den betydelige usikkerhed omkring Brexit i Storbritannien har Europa for eksempel allerede overskredet 2018's rekordinvesteringer – og der mangler stadig et kvartal af 2019.

Globale trends:

Mens der fortsat er en betydelig likviditet på det globale venturekapitalmarked, forventer vi, at investorerne vil være mere forsigtige, når de foretager investeringer i det næste kvartal og ind i 2020. De vil i højere grad lægge vægt på virksomhedens forretningsmodeller og forventninger i relation til rentabilitet.

Forretningsmodeller bygget op om kunstig intelligens vil fortsætte med at være i fokus specielt indenfor fintech, transport, mobilitet, healthtech og biotech. Vi forventer også, at B2B-løsninger, produktivitetsløsninger og løsninger, der faktisk gør en forskel i den virkelige verden, i stigende grad vil tiltrække sig investorernes opmærksomhed.

Den globale økonomiske og geopolitiske usikkerhed må forventes at forblive relativt høj i de næste par kvartaler. Vi nærmer os fristen for Brexit og et potentielt "no-deal"-scenarie; der er ingen tegn på opbrud i handelskrigen mellem USA og Kina og den amerikanske præsidentvalgkamp vil for alvor træde i karakter i løbet af 2020. 

Global Venture Financing