Contact us

All China local KPMG office HR hotline and email address

All China local KPMG office HR hotline and email address

Beijing, Beijing Zhongguancun, Tianjin  Xi'an, Zhengzhou and Taiyuan

Experienced: human.resources.bj@kpmg.com
Graduates: graduates.bj@kpmg.com
Interns: intern.bj@kpmg.com

Hotline: +86 (10) 8508 4567

 

Chengdu and Chongqing

Experienced: human.resources.cd@kpmg.com
Graduates: graduates.cd@kpmg.com
Interns: intern.cd@kpmg.com

Hotline: +86 (28) 8673 3993

 

Guangzhou, Zhuhai and Changsha

Experienced: human.resources.gz@kpmg.com
Graduates: graduates.gz@kpmg.com
Interns: intern.gz@kpmg.com

Hotline: +86 (20) 3813 8800

 

Hangzhou and Ningbo

Experienced: human.resources.hz@kpmg.com
Graduates: graduates.hz@kpmg.com
Interns: intern.hz@kpmg.com

Hotline: +86 (571) 2803 8091

 

Hong Kong and Macau

Experienced: human.resources.hk@kpmg.com
Graduates: graduates.hk@kpmg.com
Interns: intern.hk@kpmg.com

Hotline: +852 2525 5845

 

Nanjing, Suzhou, Nantong, Wuxi and Hefei

Experienced: human.resources.nj@kpmg.com
Graduates: graduates.nj@kpmg.com
Interns: intern.nj@kpmg.com

Hotline: +86 (25) 8691 2936

 

Qingdao and Jinan

Experienced: human.resources.qd@kpmg.com
Graduates: graduates.qd@kpmg.com
Interns: intern.qd@kpmg.com

Hotline: +86 (532) 8907 1772

Shanghai

Experienced: human.resources.sh@kpmg.com
Graduates: graduates.sh@kpmg.com
Interns: intern.sh@kpmg.com

Hotline: +86 (21) 2212 3366

 

Shenyang and Dalian

Experienced: human.resources.sy@kpmg.com
Graduates: graduates.sy@kpmg.com
Interns: intern.sy@kpmg.com

Hotline: +86 (24) 3128 3863

 

Shenzhen and Dongguan

Experienced: human.resources.sz@kpmg.com
Graduates: graduates.sz@kpmg.com
Interns: intern.sz@kpmg.com

Hotline: +86 (755) 2547 3401

 

Wuhan

Graduates: graduates.wh@kpmg.com
Interns: graduates.wh@kpmg.com

Hotline: +86 (27) 5955 3769Xiamen and Fuzhou

Experienced: human.resources.xm@kpmg.com
Graduates: graduates.xm@kpmg.com
Interns: intern.xm@kpmg.com

Hotline: +86 (59) 2150 888

 

KPMG Delivery Centre

Experienced:

human.resources.fs@kpmg.com (Foshan & Chengdu)
human.resources.kdcnj@kpmg.com (Nanjing)

Graduates:

graduates.fs@kpmg.com (Foshan)
graduates.njk@kpmg.com (Nanjing)
graduates.cdk@kpmg.com (Chengdu)

Interns:

intern.fs@kpmg.com

Hotline: +86 (757) 8163 0163 (Foshan) / +86 (25) 6681 3011 (Nanjing)

 

KPMG Digital Ignition Centre

human.resources.kdi@kpmg.com

Hotline: +86 (25) 6681 3011