Dịch vụ Thuế Quốc tế tại KPMG là dịch vụ lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam cung cấp các giải pháp thuế tích hợp, giải quyết vấn đề về chuyển giá, thuế quốc tế, thương mại & hải quan cho các tập đoàn đa quốc gia và cả doanh nghiệp Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu về thuế toàn cầu, thuế địa phương, chuyển giá và nhu cầu tăng cao đối với tư vấn về chuỗi giá trị.

 

Dịch vụ Thuế Quốc tế KPMG đồng thời là dịch vụ duy nhất tại Việt Nam hợp tác với Tổng cục Thuế Việt Nam (GDT) trong việc xây dựng sáng kiến về phạm vi dịch vụ, bao gồm phát triển chương trình hiện hành APA và ứng dụng hệ thống của Chương trình hành động Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) vào Việt Nam.

 

Đội ngũ Thuế Quốc tế phụ trách bởi ông Hoàng Thùy Dương (Phó Tổng Giám đốc phụ trách/Lãnh đạo quốc gia) tại Hà Nội và ông Nhân Huỳnh (Phó Tổng Giám đốc/Dịch vụ Thuế Quốc tế) tại Hồ Chí Minh, cùng với đội ngũ hơn 75 chuyên gia về chuyển giá và tư vấn thuế đến từ 6 quốc gia.

 

Tìm hiểu về Dịch vụ Thuế Quốc tế của KPMG:

  • Dịch vụ Chuyển giá
  • Dịch vụ Tư vấn Thuế quốc tế
  • Dịch vụ Thương mại & Hải quan