Đội ngũ tư vấn công nghệ của KPMG luôn cố gắng mang lại lợi ích kinh doanh từ các công nghệ, giúp khách hàng của chúng tôi phát triển được những chức năng CNTT với hiệu suất cao và tận dụng các khoản đầu tư vào các hệ thống hiện tại để mang lại giá trị kinh doanh đáng kể.

Chúng tôi giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tự tin về các khoản đầu tư CNTT của họ bằng cách cung cấp cách bảo đảm giá trị từ các khoản đầu tư một cách rõ ràng và chắc chắn. Chúng tôi mang đến những hiểu biết sâu về cách phát triển một tổ chức CNTT giúp tăng cường khả năng để quản lý sự thay đổi điều luật của doanh nghiệp, theo đuổi tăng trưởng và giảm chi phí để vượt trội hơn so với các công ty bạn.

Chuyên môn của chúng tôi trải rộng trên toàn lĩnh vực CNTT nhằm hướng dẫn cho khách hàng giải pháp phù hợp – việc triển khai ERP nhằm khai thác các sản phẩm từ nhà sản xuất như Oracle, Microsoft hoặc SAP, sử dụng hệ thống kinh doanh thông minh hay công nghệ mới nổi – mà có thể đáp ứng các mục tiêu kinh doanh cụ thể. Chúng tôi cũng hỗ trợ chiến lược CNTT của khách hàng và cung cấp dịch vụ tư vấn tìm nguồn cung ứng để xác định mô hình phía cung tối ưu.

Kỹ năng của chúng tôi về chiến lược CNTT, tích hợp và triển khai hệ thống giúp khách hàng thực hiện các chiến lược chuyển đổi với công nghệ phù hợp nhất với các yêu cầu kinh doanh, dữ liệu và thông tin của họ.

 

 

Khám phá dịch vụ hỗ trợ tại KPMG

  • Dịch vụ an ninh mạng và cơ sở hạ tầng
  • Tư vấn CIO
  • Chiến lược kỹ thuật số & chuyển đổi
  • Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Kết nối với chúng tôi

Các Dịch vụ Tư vấn hoạt động kinh doanh

Dịch vụ khác