Một năm đầy biến động với nhiều sự thay đổi

Trong năm vừa qua, doanh nghiệp đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc thích ứng với thay đổi, do tác động của đại dịch Covid-19. Ví như con đường học hỏi của mỗi doanh nghiệp được gia tăng đáng kể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Để thích ứng kịp thời, các tổ chức đã nhanh chóng chuyển sang cách thức làm việc trực tuyến, hỗ trợ nhân viên về cả thể chất và tinh thần cũng như cân nhắc lại các cách tiếp cận để doanh nghiệp có được sự hòa hợp và đa dạng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng nhìn lại văn hóa và sứ mệnh của doanh nghiệp để đáp ứng tốt hơn những kỳ vọng của nhân viên và khách hàng.

Dù năm 2020 là một năm đáng để quên ở nhiều khía cạnh nhưng cũng là năm đã dạy cho chúng ta những bài học quý giá trong việc thúc đẩy chuyển đổi nơi làm việc. Để hiểu rõ hơn về những bài học này, vào đầu năm 2021, KPMG đã mời những Giám đốc Nhân sự từ hai công ty hàng đầu là Chevron và Blue Shield, thảo luận về sự biến động của đại dịch toàn cầu đã ảnh hưởng đến tầm nhìn và chiến lược tổ chức của họ trong năm 2021.

Tìm hiểu về 5 bài học từ các Nhà lãnh đạo Nhân sự trong năm 2021: