Chuyển đổi số và tác động khôn lường của COVID-19 đã thực sự làm thay đổi cách chúng ta làm việc.  Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) gọi đó là ‘double disruption’, và sự gián đoạn này đã khiến nhiều kế hoạch đã được hoạch định kỹ càng bị chệch đường ray. Gần như chỉ sau một đêm, rất nhiều công ty đã phải đóng cửa văn phòng làm việc và yêu cầu nhân viên làm việc từ xa.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã lựa chọn để phỏng vấn 18 lãnh đạo nhân sự trên thế giới đến từ những Tập đoàn có những đặc điểm dẫn đầu (Pathfinders). Chúng tôi đã tìm hiểu cách mà những tập đoàn này đã và đang vượt qua giai đoạn biến động kép này và cách họ định hình lực lượng lao động của tương lai.

Định nghĩa về Pathfinders:


  Các tập đoàn tập trung vào các năng lực tích hợp và củng cố thêm như trải nghiệm nhân viên, dữ liệu và phân tích, định hình nguồn nhân lực, số hóa HR học hỏi. Dựa vào nghiên cứu năm 2019 và năm 2020 của KPMG, nhóm các tập đoàn thuộc nhóm Pathfinders chiếm khoảng 10% tổng mẫu điều tra trong cả 2 năm.

Những phát hiện chính của chúng tôi xoay quanh ba chủ đề quan trọng đối với các Tập đoàn Pathfinders:


"Xã hội" trong Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp

 • Pathfinders nhận thấy rằng IDE (Hội nhập-Đa dạng-Công bằng) mang lại giá trị to lớn cho doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp.
 • Ngày nay nhân tài đa dạng và dễ tiếp cận hơn, tạo điều kiện cho một sự sáng tạo ở cấp độ mới.
 • Pathfinders nhận ra rằng những thay đổi lớn xảy ra khi tất cả nhân viên trong tổ chức ghi nhận sự khác biệt của chính mình và phản ứng bằng cách thích nghi hành vi của mình.

Phương pháp "Tổng nguồn nhân lực”

 • Pathfinders thách  thức các cách tiếp tiếp cận về quản lý nhân tài hiện tại và đi theo triết lý "Tổng nguồn nhân lực”.
 • Trải nghiệm nhân viên được may đo và cá nhân hóa để mang lại dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
 • Pathfinders tìm kiếm các cách thức sáng tạo và hiệu quả hơn để xác định và lấp đầy khoảng trống về kỹ năng.

Định hình lại HR trong một thế giới công việc mới

 • Pathfinders thử nghiệm các cách thức làm việc mới cùng với công nghệ mới để giúp nhân viên thích ứng với sự gián đoạn.
 • Phản hồi thường xuyên trợ giúp việc ra quyết định và tạo kênh giao tiếp giữa lãnh đạo và nhân viên hiệu quả hơn.
 • Pathfinders sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu quả của nguồn nhân lực và trải nghiệm nhân viên.

Cách thức quản lý nguồn nhân sự truyền thống đã hết, và giờ là thời điểm để các nhà lãnh đạo nguồn nhân lực hoạch định một cách thức mới.