Lê Trần Tiểu Hồng

Phó phòng Marketing và Truyền thông

KPMG in Vietnam

hongtle@kpmg.com.vn