Trieu Thi Thu Lan

Partner, Head of Technology Risk, Technology Consulting Hanoi Market Lead

KPMG in Vietnam

Bà Lan đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và tư vấn kiểm toán CNTT tại Việt Nam và nước ngoài

Bà Lan có nhiều kinh nghiệm làm việc cho các dự án đánh giá rủi ro hệ thống CNTT, thiết kế môi trường quản lý và kiểm soát bảo mật CNTT, xây dựng khung kiểm toán cũng như đào tạo chuyển giao kiến thức, đồng thời thực hiện kiểm toán đánh giá hệ thống CNTT và thực hiện đánh giá kết quả tự thực hiện kiểm toán cho nhiều khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bảo hiểm, tài chính, sản xuất ,bán lẻ, v.v..

Bên cạnh đó, bà Lan có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong các dự án liên quan đến Bảo mật thông tin và các dự án Kiểm toán CNTT, Đánh giá Doanh nghiệp, và kiểm tra hệ thống CNTT, phát triển chiến lược CNTT hợp lý, phân tích và thiết kế hoạt động doanh nghiệp, quy trình CNTT, thực hiện kiểm toán CNTT, v.v. 

Với vai trò thành viên dự án, bà Triệu Thị Thu Lan sẽ có trách nhiệm tham gia xuyên suốt đội dự án. Công việc cụ thể như sau:

• Xây dựng ma trận rủi ro và kiểm soát hệ thống IBMB

• Đào tạo, chuyển giao kiến thức cho đội ngũ cán bộ BIDV

• Kiểm toán thực địa hệ thống CNTT

• Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm toán

  • Data
  • Mega trends
  • Technology