Податковий супровід угод злиття та поглинання

Податковий супровід угод злиття та поглинання

Податкові послуги у сфері злиття та поглинання (M&A Tax)

Податкові послуги у сфері злиття та поглинання (M&A Tax)

Придбання бізнесу (активів)

Реалізація стратегії зростання бізнесу шляхом придбання компанії/групи компаній чи активів в Україні вимагає, серед іншого, прийняття рішень щодо податкових ризиків, які можуть бути успадковані разом з таким бізнесом, а також оптимальної структури придбання, володіння та подальшого можливого відчуження.

Ми допомагаємо впевнено та обґрунтовано приймати такі управлінські рішення. Зокрема, ми допомагаємо ідентифікувати та оцінити з практичної точки зору історичні податкові ризики об’єкта придбання, за можливості, захиститись від них, а також максимізувати правомірні податкові вигоди бізнесу від трансакції.

Наша команда спеціалізованих податкових професіоналів допомагає знайти збалансовані податкові рішення навіть у найскладніших трансакціях та сфокусуватися на найважливіших податкових питаннях та аспектах будь-якої трансакції:

 • Передінвестиційне податкове дослідження: Чи є історичні податкові ризики об’єкта придбання суттєвими (в грошовому еквіваленті чи за вірогідністю настання) і яким чином від них захиститись?
 • Податкове структурування: Яким чином краще здійснити придбання (включаючи його фінансування) та отримати податково ефективну структуру володіння компанією/групою компаній чи активами в Україні з урахуванням останніх змін та тенденцій в податковому законодавстві України та іноземних юрисдикцій, спрямованих на боротьбу з розмиттям податкової бази? Які податки необхідно буде сплатити у зв’язку з таким придбанням?
 • Податкове моделювання: Скільки грошей отримає власник або кінцевий бенефіціар від розподілу прибутку придбаною в Україні компанією/групою компаній за вирахуванням всіх податків по всій структурі володіння?
 • Огляд податкової системи: Які основні податки і яким саме чином буде платити бізнес в Україні після його придбання, а також які суттєві зміни очікуються в податковій системі, які можуть мати вплив на цей бізнес? Як ефективно фінансувати діяльність компанії та репатріювати прибутки?
 • Переговори з продавцем: Як переконати продавця прийняти на себе історичні податкові ризики за період його володіння об’єктом придбання?
 • Податкові аспекти договору купівлі-продажу: Як відобразити податкові ризики, ідентифіковані за результатами податкового передінвестиційного дослідження, у договорі купівлі-продажу таким чином, щоб від них максимально захиститись та уникнути суттєвих спорів з продавцями у майбутньому?
 • 100 днів: Що робити з системними податковими ризиками після придбання і як їх позбутися або зменшити?
 • Інтеграція активів: Як отримати максимальні правомірні податкові вигоди від синергії існуючих та придбаних активів?

Якщо будь-яке з цих питань знаходиться на вашому порядку денному, просто зв’яжіться з нами.

 

Продаж бізнесу (активів)

Успішний продаж компанії/групи компаній чи активів в Україні можливий лише за умови попередньої підготовки та планування, які можуть вимагати суттєвих зусиль та часу. Останнім часом податкові аспекти стають гарячою темою для обговорення між продавцем та покупцем у таких угодах в Україні та мають безпосередній вплив на вартість продажу, тобто на економічну вигоду, яку продавець планує отримати від продажу бізнесу.

Ми допомагаємо правильно побудувати процес підготовки до продажу бізнесу в Україні, розробити стратегію надання інформації потенційним покупцям та провести з ними переговори і, як результат, максимізувати вартість такого продажу.

Наша команда спеціалізованих податкових професіоналів допомагає сфокусуватися на найважливіших податкових питаннях щодо планування та підготовки до продажу бізнесу:

 • Передпродажна податкова допомога продавцю: Які історичні податкові ризики існують у бізнесі, що можуть бути використані як аргументи для зниження ціни або щодо яких можуть бути застосовані механізми відстрочення оплати частини вартості бізнесу? Що можна зробити, щоб позбутись цих ризиків або зменшити їх значення до початку спілкування з інвестором?
 • Передпродажне податкове дослідження: Яким чином оптимізувати ресурси бізнесу, необхідні на проведення передінвестиційного податкового дослідження кожним із зацікавлених інвесторів окремо? Як надати їм об’єктивну інформацію щодо податкового статусу та ризиків бізнесу, щоб їх власне дослідження зайняло якнайменше часу та суттєво не відволікало ресурси бізнесу від операційної діяльності?
 • Кімната даних: Яким чином надавати зацікавленим інвесторам податкову інформацію щодо бізнесу для дослідження: на якому майданчику, у які строки та яку і кому саме інформацію надавати?
 • Податкове структурування: Чи необхідно щось змінити в існуючій корпоративній структурі, щоб було легше продати бізнес? Як саме та які будуть податкові наслідки від такої зміни та продажу?
 • Переговори з продавцем: Як забезпечити продавцю достатній рівень комфорту щодо історичних податкових аспектів бізнесу та відстояти власні інтереси?
 • Податкові аспекти договору купівлі-продажу: Чи забезпечує порядок відображення податкових ризиків в договорі купівлі-продажу баланс інтересів продавця та покупця?

Якщо будь-яке з цих питань знаходиться на вашому порядку денному, просто зв’яжіться з нами.

 

KPMG у соцмережах