За успіхом проєктів та діяльністю будь-якої організації стоять люди – надважливий капітал. Ефективність їхньої роботи напряму залежить від набору інструментів для роботи, які забезпечує компанія. До таких інструментів також належать рішення з автоматизації рутинної роботи та оцінки ефективності персоналу. 

Команда KPMG, яка надає послуги консультування з управління ризиками ІТ, кібербезпеки та впровадження ERP-систем та IT-технологій, допоможе вашій компанії привести ІТ-можливості у відповідність зі стратегічними та операційними цілями.

Наразі існує багато сучасних технологій, що допомагають компаніям значно підвищувати ефективність роботи своїх співробітників. Такі системи  досить швидко впроваджуються, покривають та автоматизують усі HR-процеси, що є у компанії, а також легко інтегруються з іншими програмними продуктами.

SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors – хмарна система, яка покриває абсолютно всі HR процеси в організації – від процесу найму співробітника, його адаптації в компанії, постановки цілей та оцінювання його результативності до управлінням навчанням та розвитком персоналу.

Модулі

Recruiting

Модуль Recruiting спрямований на безперервний процес пошуку, залучення та найму кандидатів через єдину точку підбору, інтегровану з сайтами підбору персоналу та корпоративним порталом.

Onboarding

Модуль Onboarding дозволяє застосовувати до нових співробітників індивідуальний підхід, водночас допомагає прискорити процес адаптації та мотивувати до продуктивної роботи з першого дня.

Employee Central

Модуль Employee Central дозволяє автоматизувати ключові процеси щодо збору, зберігання та адміністрування даних персоналу.

Performance & Goals

Модуль Performance & Goals автоматизує процес оцінки персоналу та постановки цілей, відстежує та керує ефективністю співробітників, допомагає узгоджувати діяльність співробітників зі стратегією організації.

Succession & Development

Модуль Succession & Development допомагає фахівцям з персоналу виявляти та розвивати таланти, необхідні для посилення вашої компанії та досягнення поточних цілей, а також розробляти плани майбутнього зростання.

Learning management system

Модуль Learning management system – це сучасна система управління навчанням, яка допомагає організаціям автоматизувати процес навчання персоналу.

Compensation Management

Модуль Compensation Management націлений на управління регулярними та разовими винагородами, бюджетування та моделювання винагород, визначення залежності рівня винагороди від ефективності.

Workforce Analytics

Модуль Workforce Analytics дозволяє формувати звіти, зведені таблиці, порівнювати дані у будь-яких аналітичних розрізах. Крім того, має у своєму арсеналі інструменти для розробки власних звітів на основі будь-яких даних.

Основні запити від клієнтів, які покриваються системою:

 • Наявність автоматизованого повного циклу постановки цілей та оцінювання персоналу, використовуючи метод 3600
 • Можливість вести кадровий облік та всі HR-процеси в єдиному місці
 • Наявність функціоналу для забезпечення безперервного зворотного зв'язку щодо роботи між співробітником і керівником
 • Наявність єдиної точки підбору всіх кандидатів, зокрема автоматизація й кастомізація процесу підбору, інтеграція із зовнішніми сайтами та корпоративним сайтом
 • Можливість формування кадрового резерву для різних посад в організації
 • Наявність функціоналу онбордингу з можливістю прикріпити необхідні корпоративні документи для ознайомлення співробітником
 • Можливість автоматизації процесу навчання співробітників, автоматизація призначення курсів, автоматична розсилка повідомлень учасникам навчального процесу, наявність гейміфікації, наявність мобільного додатку
 • Наявність вбудованої звітності
 • Можливість створення індивідуальних планів розвитку
 • Наявність вбудованої бібліотеки компетенцій та можливість завантажувати власну бібліотеку у систему

SAP HCM Modules

SAP HCM є одним із основних модулів SAP, що відіграє важливу роль у побудові організованого управління на підприємствах. HCM надає комплексні та гнучкі можливості для покриття потреб HR-департаменту компанії. Багато завдань можна автоматизувати, таким чином зменшити ручну роботу та підвищити продуктивність. SAP HCM містить багато підмодулів, які інтегровані один з одним і допомагають: наймати таланти, визначати та розвивати навички співробітників, узгоджувати цілі співробітників із цілями компанії, вимірювати та винагороджувати роботу працівників.

Ключові функції:

 • оптимізація та цифровізація кадрових процесів
 • пошук, залучення та мотивація  співробітників
 • навчання та розвиток співробітників згідно цілей організації
 • оптимізація процесу обліку у сфері управління персоналом
Organizational Management

Організаційний менеджмент використовується для відображення всієї структури підприємства з його організаційними підрозділами. Цей підмодуль також підтримує аналіз процесів організації та аналіз персоналу для планування персоналу.

Personnel Administration

Цей підмодуль поєднує у собі функціонал із управління людським капіталом – від найму співробітника до оцінки його продуктивності, визначення винагороди та пільг.

E-Recruitment

E-Recruitment автоматизує весь процес підбору персоналу. Численні функції, такі як планування співбесід при прийомі на роботу або кінцевих термінів подачі заявок, можна автоматизовано вести та чітко відстежувати.

Time Management

Підмодуль допомагає в процесах планування, реєстрації та оцінки продуктивності співробітника за певний період часу. Керування відвідуваністю, розрахунок заробітної плати, звіт про вхід та вихід із системи також покриваються функціональними можливостями Time Management підмодулю.

Payroll

Payroll відповідає за весь процес нарахування заробітної плати, включно із визначенням шкали заробітної плати, розрахунком додаткової оплати та компенсацій, які надаються працівникам.

Employee Self-Service та Management Self-Service

Employee Self-Service та Management Self-Service значно розвантажують HR-департамент – цей модуль оцифровує робочі процеси. Employee Self-Service допомагає працівникам індивідуально відстежувати та коригувати різноманітні дані про свою роботу в організації. Management Self-Service допомагає менеджерам створювати та вести дані співробітників.

Reporting

Підмодуль Reporting дозволяє HR-департаменту формувати та надавати інформацію про співробітників компанії.

SAP Enable Now

SAP Enable Now — це рішення, яке дозволяє користувачам розробляти, керувати та надавати навчальні матеріали. Цей інструмент надає онлайн-доступ до навчальних матеріалів, цілодобову онлайн-підтримку та покрокові онлайн-інструкції щодо процесу навчання. Таким чином, SAP Enable Now – це комплексне рішення для розвитку співробітників, яке допомагає підвищити їх кваліфікацію.

Основні переваги:

 • Вбудовані навчальні матеріали. SAP Enable Now має навчальні посібники для залучення та спрощення роботи нових користувачів у системі.
 • Контекстна довідка. Це вбудована допомога для користувачів, щоб краще зрозуміти вміст кожного елементу на екрані. Наприклад, можна налаштувати спливаючі підказки біля певних кнопок з коротким поясненням.
 • Тури по системі. SAP Enable Now надає покрокову підтримку учням. Оглядові тури додатків і процесів допомагають кінцевим користувачам швидко навчатися. Основна ідея туру по системі полягає у тому, що на кожному кроці процесу надається вказівка з контекстною інформацією про те, що користувач повинен робити під час переходу від одного кроку до іншого, доки весь процес не буде завершено.

Основні запити від клієнтів, які покриваються системою SAP Enable Now:

 • Навчання можна проводити 24/7 у будь-якому місці із використанням  різних пристроїв, зокрема  планшету та смартфону
 • Різні вбудовані формати навчання
 • Підтримка хмарного, локального та гібридного розгортання
 • Автоматичний переклад навчального контенту на понад 40 мов

SAP Litmos

SAP Litmos — це онлайн-платформа для корпоративного навчання. SAP Litmos автоматизує та покриває весь процес навчання – від створення контенту для курсу, призначення навчання співробітнику до відслідковування результатів і формування звітності. Це рішення має автоматизовані як внутрішні, так і зовнішні програми навчання. SAP Litmos надає миттєвий доступ до навчального змісту та можливість навчання як співробітникам компанії, так і зовнішнім користувачам (наприклад, партнерам і підрядникам). Навчання можна проводити 24/7 у будь-якому місці із використанням різних пристроїв, зокрема планшетів та смартфонів, що підвищує ефективність і залученість співробітників. 

Особливості SAP Litmos:

 • проста у налаштуванні та користуванні
 • можна легко здійснювати моніторинг та оцінку навчальних програм, відстежувати прогрес співробітників у навчанні
 • вбудована можливість розробки та підготовки освітніх матеріалів
 • має вбудовані інструменти звітності

Основні запити від клієнтів, які покриваються системою SAP Litmos:

 • Можливість створення та проведення оцінювання / вікторин
 • Вбудовані засоби створення контенту, які підтримують декілька форматів
 • Гейміфікація
 • Можливість створення та проведення опитувань
 • Можливість формування звітності у реальному часі
 • Можливість завантаження / створення та надання сертифікатів після успішного проходження навчання

 

Зв'яжіться з нами:

Послуги із впровадження ERP-систем та IT-технологій в компанії KPMG в Україні