Business Intelligence (BI) - це технологія та комплекс автоматизованих програмних інструментів для аналізу та візуалізації первинних даних. Ця технологія перетворює великі обсяги інформації, які має компанія, у корисний і зручний для сприйняття формат. Business Intelligence створена допомагати керівникам, менеджерам та відповідальним за ухвалення рішень, оскільки у своїй роботі вони мають спиратися на актуальні дані про діяльність організації.

Експерти практики консультаційних послуг у сфері впровадження ERP-систем та IT-технологій KPMG в Україні надають послуги у сфері впровадження BI-систем SAP Analytics Cloud та Microsoft Power BI.

SAP Analytics Cloud (SAC)

SAP Analytics Cloud (SAC) – хмарне рішення, що охоплює бізнес-аналітику (BI), предиктивну аналітику й планування.

SAC може збирати дані з різноманітних джерел (для систем SAP підтримується унікальна інтеграція) та моделювати їх для подальшого використання в процесах аналізу й планування.

SAC планування представляє собою широкий спектр засобів для організації спільного планування: версійність планів, підтримка різних видів доступів до даних, аналіз «Що-Якщо», прогноз, розподілення сум за правилами тощо.

Також рішення має вбудовані інструменти інтелектуального аналізу даних, що дозволяє знаходити значущі інсайти в один клік.

Предиктивна аналітика в SAC дозволяє будувати потужні математичні моделі на основі історичних даних. Зокрема, можливо побудувати моделі класифікації (для визначання ймовірності належності певним класам), регресії (для знаходження зв`язків) чи прогнозування часових рядів.

Бізнес-запити, які можуть бути у клієнта:

 • Аналітична звітність до існуючих SAP систем
 • Аналітика і планування в одній системі
 • Побудова консолідованої звітності для різних підрозділів (фінансів, продажів, закупівель та HR) в одній системі
 • Підтримка спільного планування, побудова план-фактного аналізу, симуляційного аналізу «Що-Якщо»

Microsoft Power BI

Power BI – це сукупність програмних служб і програм, які працюють разом, щоб перетворити непов'язані джерела даних на узгоджені та інтерактивні звіти. Служба Power BI дає змогу легко підключатися до джерел даних, візуалізувати та дізнаватися важливі інсайти, а також ділитися ними із користувачами (шляхом налаштування різних доступів).

Power BI складається з декількох елементів:

 • Power BI Desktop (класична програма Windows) – розробка звітності.
 • Power BI (хмарна служба SaaS) – налаштування оновлення даних, публікація звітності, доступи та інше.
 • Програми Power BI для мобільних пристроїв для Windows, iOS та Android.

Ключові функції

 • Наявність готових та передналаштованих конекторів до джерел даних
 • Вбудована, проста попередня обробка даних (Power Query / Pivot)
 • Можливість створення сучасних інтерактивних звітів та інформаційних панелей
 • Оперативна взаємодія з даними завдяки засобам штучного інтелекту
 • Підтримка середовищ розробки, тестування та експлуатації продукту
 • Можливість спільної аналітики

Бізнес-запити

 • Створення єдиного джерела достовірних даних
 • Легкий перехід з аналітики в Excel в аналітику Power BI
 • Інтеграція з рішеннями Microsoft
 • Можливість використання Microsoft Power Platform (тут об'єднані можливості Power BI, Power Apps і Power Automate, які дають змогу автоматизувати робочі процеси)
 • Можливість переходу на Self-service-аналітику

Зв'яжіться з нами:

Послуги із впровадження ERP-систем та IT-технологій в компанії KPMG в Україні