За успіхом проєктів та діяльністю будь-якої організації стоять люди – надважливий капітал. Ефективність їхньої роботи напряму залежить від набору інструментів для роботи, які забезпечує компанія. До таких інструментів також належать рішення з автоматизації рутинної роботи та оцінки ефективності персоналу.

Співробітники – це  рушійна сила,  яку необхідно направляти у правильне русло та об’єднувати навколо стратегічних цілей компанії. Саме система оцінювання ефективності персоналу є тим самим інструментом, що допомагає об’єднати співробітників та стратегічні цілі компанії. Крім того, оцінка ефективності роботи персоналу збільшує мотивацію співробітників, їхню залученість, оскільки їхня праця справедливо оцінюється, коли роботодавець позитивно оцінює роботу працівника.

Більшість сталих компаній  проводять регулярну оцінку ефективності свого персоналу. Проте цей процес є дуже трудомістким та довготривалим, він вимагає роботи з великою кількістю даних, їх аналіз та зведення інформації в єдиний формат.  Полегшують цей процес ERP-рішення та програмні продукти, які повністю автоматизують весь процес оцінювання ефективності персоналу. Такими є сучасні хмарні HR-системи.

Одне з таких хмарних рішень складається з великої кількості модулів, один з яких – Performance & Goals, який і націлений на постановку цілей та оцінювання ефективності персоналу та має низку  можливостей для збільшення  залученості персоналу, взаємодії співробітників всередині компанії та для прозорого та справедливого оцінювання ефективності кожного у компанії.

Допомогти підвищити ефективність роботи персоналу допоможуть три етапи:

Постановка та управління цілями


Встановлення індивідуальних цілей для співробітників покращує їхнє розуміння подальших дій та очікувань від них, сприяє збільшенню продуктивності. Крім встановлення цілей, важливо правильно ними управляти. Управління цілями дає можливість керівникам відслідковувати та розуміти статус виконання цілей своїми підлеглими, бачити перелік цілей та корегувати їх у разі потреби. Модуль Performance & Goals допомагає швидко створювати цілі, навіть з використанням мобільного додатку у смартфоні. Цілі можна створювати самостійно, або обирати із запропонованого переліку з бібліотеки цілей. Крім того, існує SMART конструктор, який допомагає у створенні цілей, які будуть зрозумілими, досяжними, вимірними тощо. Цілі можуть бути індивідуальними або груповими, цілі можна також спускати на інші рівні організації. Керівник може миттєво відкрити та побачити цілі підлеглих, відкоригувати чи додати коментар.

Оцінка ефективності роботи працівників


Після того, як цілі було визначено, необхідно оцінити наскільки вони виконані. Оцінювання ефективності має бути чітким, абсолютно прозорим та зрозумілим усім співробітникам компанії процесом. Якісна оцінка дає можливість керівництву бачити чітку картину щодо продуктивності працівників. Наразі існує безліч методів визначення ефективності роботи працівників. Одним з найпопулярніших є метод постановки KPI (ключові показники ефективності). Саме цей метод і закладено в основу оцінювання ефективності співробітників у модулі Performance & Goals. У системі закладено два варіанти оцінювання: стандартний Performance Review та 360 градусів. Стандартний Performance Review оцінює співробітників за їх цілями та компетенціями. Крім того, має вбудований функціонал під назвою «геп аналіз» або «аналіз прогалин», що розроблений для того, щоб менеджери могли бачити різницю між виставленою ними оцінкою підлеглих та самооцінкою підлеглого, що значно полегшує аналіз результатів. Оцінка 360 градусів дозволяє отримати всебічну оцінку співробітника від його колег, визначити його слабкі та сильні сторони, сфери для подальшого розвитку. Таке оцінювання може бути анонімним або з залученням зовнішніх користувачів, наприклад клієнтів. Далі автоматично формується звіт з результатами оцінювання. Таким чином, використовуючи функціонал модуля Performance & Goals мінімізується ручна робота та час HR фахівців , адже система автоматизує та оптимізує весь процес оцінювання співробітників.

Отримання зворотного зв’язку


Зворотній зв'язок від керівника є важливим фактором у роботі працівника, адже надає чітке розуміння працівнику, наскільки якісно він або вона виконують свої робочі обов`язки, дає можливість зробити певні висновки, скорегувати дії. Performance & Goals має в своєму арсеналі функціонал, який покриває вищенаведений процес. Цей інструмент допомагає отримувати зворотній зв'язок, шляхом постійного діалогу між співробітниками та керівниками. Зворотній зв'язок можна миттєво отримати, навіть не запускаючи форму оцінювання 360 градусів. Крім того, інструмент ще допомагає вносити та зберігати теми, фіксувати питання для обговорення для індивідуальних зустрічей з керівниками. Таким чином, перед процесом оцінювання можна відкрити історію зустрічей з керівником та згадати, про що домовлялися, що обговорювали. Цей функціонал доступний також у мобільному додатку у смартфоні.

Отже, наразі існує багато сучасних технологій, що допомагають компаніям значно підвищувати ефективність роботи своїх співробітників. Такі системи  досить швидко впроваджуються, покривають та автоматизують усі HR-процеси, що є у компанії, а також легко інтегруються з іншими програмними продуктами.