Оновлення Звіту про контрольовані операції

Оновлення Звіту про контрольовані операції

9 серпня 2019 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 10.06.2019 № 242, яким внесено зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції (далі – Наказ).

1000

Оновлені форма та Порядок складання Звіту про контрольовані операції враховують зміни до Податкового кодексу України, які набрали чинності з 01.01.2018, зокрема:

-        визнання операцій між нерезидентом та його постійним представництвом (далі – ПП), контрольованими;

-        розширення ознак пов’язаності для юридичних та фізичних осіб.

Отже, для забезпечення можливості ПП задекларувати у Звіті про КО свої операцій з нерезидентами введено нові коди щодо:

-        підстави віднесення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків), що здійснюються між нерезидентом та його ПП до контрольованих (код 050);

-        типу предмету операції  для фінансування нерезидентом поточної діяльності його ПП  в Україні (код 208);

-        позначення сторін КО у операціях між нерезидентом та ПП (коди 145, 146 відповідно).

Зважаючи на «бездоговірні» операції ПП із нерезидентом, Порядком складання Звіту про КО передбачено, що в разі здійснення КО без контракту (договору), в графах «Дата контракту» та «№ контракту» додатку до Звіту про КО мають зазначатися реквізити документа, на підставі якого проводилась така КО. Якщо предметом КО є фінансування нерезидентом поточної діяльності ПП у грошовій формі, у графі «Ціна за одиницю виміру» проставляється «0», а в графі «Кількість» зазначається сума такого фінансування у валюті операції.

Також, для нових ознак пов’язаності визначено наступні коди:

-        508 - для юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є одна і та сама фізична особа;

-        509 - для юридичних осіб, повноваження одноособового виконавчого органу яких здійснює одна і та сама особа;

-        515 -  для фізичної та юридичної особи, щодо якої така фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Враховуючи нові ознаки пов’язаності, оновлено й Інформацію до додатка до Звіту про КО (Інформацію про пов'язаність осіб).

У самій формі Звіту про КО відбулися незначні зміни у розділі «Загальні відомості про контрольовані операції» – його доповнили підсумковим рядком «Разом», в якому зазначається загальний обсяг контрольованих операцій платника податків з усіма контрагентами.

В інших розділах Звіту про КО, зокрема в додатку до звіту (розділи «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» та «Відомості про контрольовані операції») змін не відбулося.

Станом на сьогодні інформація від ДФС про оновлення електронного формату та коментарі щодо застосування нової форми Звіту про КО відсутні.

Водночас, зважаючи що граничний термін подання Звіту про КО за 2018 рік стрімко наближається,  платникам податків варто не затягувати з їх поданням, орієнтуючись на прийняття діючої форми Звіту програмним забезпеченням контролюючого органу та відслідковуючи повідомлення ДФС в частині оновлення електронних форматів.

Тетяна Тарасенко, Консультант, Трансфертне ціноутворення, KPMG в Україні

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.