Судова практика: безкоштовне використання торговельної марки є доходом

Безкоштовне використання торговельної марки є доходом

Податковими органами було визначено суму грошових зобов'язань в розмірі 4% від доходу (виручки) отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, які підлягають включенню до складу інших доходів.

1000

Постановою від 04 грудня 2018 року у справі № 826/6155/17 апеляційний суд («Суд») підтримав факт донарахування контролюючим органом податкових зобов’язань із податку на прибуток за операціями з безоплатного користування платником податків торговельними марками після 1 січня 2015 року.

У зазначеному спорі Суд дійшов висновку, що оскільки власником торговельних марок при надані дозволу на їх використання платнику податків, не було визначено розмір компенсації за використання торговельної марки, платник податків безоплатно використовував такі торговельні марки у 2015 році та протягом трьох кварталів 2016 року у власній господарський діяльності. Відповідно, до складу інших доходів такий платник податків мав включати доходи (у вигляді роялті) за безоплатне користування торговельними марками. Оскільки відповідні суми роялті не були включені таким платником до складу доходу, то це призвело до заниження суми його зобов'язань з податку на прибуток підприємств.

Розрахунок бази для визначення розміру таких умовних роялті був здійснений відповідно до Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» («Стандарт»), який застосовується під час проведення оцінки майна та майнових прав суб'єктами оціночної діяльності. Положення Стандарту передбачають, що базою для розрахунку суми роялті можуть бути:

  • виручка, отримана від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що виготовлена з використанням об'єкта права інтелектуальної власності; 
  • обсяг виробленої чи реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в натуральному вираженні;
  • дохід (прибуток) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що виготовлена з використанням об'єкта права інтелектуальної власності;
  • інші показники господарської діяльності. 

Враховуючи положення Стандарту, ставка умовних роялті була визначена як 4%, з урахуванням обмежень по визнанню витрат по роялті, що виплачуються на користь нерезидентів відповідно до пп.140.5.6, п.140.5 ст.140 Податкового кодексу України.Таким чином, податковими органами було визначено суму грошових зобов'язань в розмірі 4% від доходу (виручки) отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, які підлягають включенню до складу інших доходів.

Підпишіться на розсилку новин KPMG в Україні.

Підпишіться на нашу сторінку Facebook.

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.