Тренінги з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

Перелік наших курсів:
 • Чотириденний «Інтенсив із МСФЗ» разом з податковими аспектами МСФЗ;
 • Курс підготовки до екзамену ДипІФР (АССА)
 • Нові стандарти МСФЗ:
  • МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»;
  • МСФЗ 15 «Дохід за договорами з клієнтами»;
  • МСФЗ (IFRS) 16: Оренда;
 • Резерви, нарахування та зобов’язання: вимоги МСФЗ, погляд за ПКУ та судова практика;
 • Основні засоби: погляд МСФЗ, ПКУ та стандартів оцінки;
 • Бонуси та знижки в договорах із покупцями та постачальниками: виклики МСФЗ, П(с)БО та ПКУ. Судова практика та методи захисту;
 • Облік відстроченого податку на прибуток відповідно до МСФЗ;
 • Консолідація фінансової звітності;
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • Фінансова трансформація з Excel;
 • Фінансова звітність та її аналіз для нефінансистів;

Будь-якиий навчальний курс KPMG Insight Academy може бути прочитаний у корпоративному форматі. 

Детальна інформація за номером +380 50 489 2975 або поштою academy@kpmg.ua