Експерти KPMG підготували для вас основні рекомендації, яких варто притримуватися, якщо ваша компанія отримує внутрішньогрупові послуги. Зазначені рекомендації  можуть стати вам в нагоді при податковому плануванні:

1. Не всі внутрішньогрупові послуги можуть мати «ділову мету»

Відповідно до підходу розробленого ОЕСР, придбання деяких видів послуг не може мати ділової мети і, відповідно, компанія не може мати права на віднесення вартості таких послуг до складу витрат для цілей податку на прибуток.

Так, наприклад, придбання послуг, які дублюються з функціоналом внутрішніх департаментів української компанії або послуг, які необхідні виключно головній компанії (наприклад, підготовка консолідованої фінансової звітності, оплата витрат членів правління тощо) не можуть мати «ділової мети».

2. Доведення наявності «ділової мети» в операціях з отримання внутрішньогрупових послуг

З метою доведення наявності ділової мети у придбанні внутрішнбогрупових послуг українським компаніям варто звернути увагу на наступне:

 • менеджмент української компанії повинен розуміти суть послуг, а співробітники, які використовують дані послуги, мають бути усвідомлені яким чином та якими каналами здійснюється надання таких послуг;
 • первинні документи, які оформляються під час отримання послуг, мають давати можливість з легкістю зрозуміти вид послуги, обсяг, умови та строк їх надання, обставини за яких послуги надавалися тощо;
 • внутрішньогрупові послуги мають впливати на господарську діяльність української компанії, наприклад, шляхом збільшення продажів/прибутку або, навпаки,  зменшення витрат;
 • за аналогічних умов треті сторони також виявили б бажання замовляти дані послуги.

3. Документальне підтвердження отримання внутрішньогрупових послуг

З метою уникнення ризику оспорювання податковими органами витрат компанії для цілей податку на прибуток, донарахування зобов’язань з ПДВ або податку на доходи нерезидента (наприклад, у зв’язку із перекваліфікацією платежів за отримані послуги в оплату за послуги інжинірингу або роялті), компанії необхідно забезпечити належне документальне оформлення отриманих послуг.

Так, судова практика (напр., Постанова Верховного Суду України №К/9901/25039/18 від 11.12.2018) свідчить, що отримання послуг не може вважатися належним чином задокументованим у випадках, якщо:

 • акти здачі прийняття робіт (надання послуг), звіти, податкові накладні, платіжні доручення не є достовірними доказами фактичного здійснення оспорюваних операцій.
 • у представлених актах здачі-прийняття робіт (надання послуг) міститься лише найменування наданої послуги, з них неможливо встановити обсяг проведених робіт, кількість витраченого часу, використані інформаційні матеріали, а також ідентифікувати участь контрагентів у виконанні робіт/наданні послуг
 • звіти не розкривають спектр наданих послуг (конкретні дії) та не визначають відповідальних осіб щодо їх надання та отримання.

З метою підтвердження отримання послуг по внутрішньогруповим операціям KPMG рекомендує зокрема:

 1. забезпечити наявність належним чином оформлених первинних документів (договору/акту надання послуг), які повинні містити усі обов’язкові реквізити, передбачені українським законодавством
 2. зберігати всі електронні листи, які тісно пов'язані з наданням/одержанням послуг
 3. детально документувати результати послуг, а саме забезпечити:
 • перелік послуг з детальним описом їх суті та результату
 • оцінку впливу на діяльність компанії, зокрема, фінансові показники
 • перелік підтверджуючих документів (електронна переписка) в розрізі кожної послуги

З нашого досвіду один з ефективних способів захисту від донарахувань податків є залучення кваліфікованої команди, яка проаналізує наявність податкових ризиків та надасть рекомендації щодо зменшення таких ризиків.

Як KPMG допомагає захиститися від ризиків?

В залежності від специфіки діяльності вашої компанії KPMG може:

 • здійснити аналіз отримуваних послуг та їх документального оформлення з метою виявлення податкових ризиків;
 • надати рекомендації для зниження таких податкових ризиків;
 • розробити шаблони документів для підтвердження отримання внутрішньогрупових послуг;
 • надати рекомендації, щодо відображення в бухгалтерському обліку таких витрат для мінімізації ризику їх оскарження;
 • здійснювати консультування та супроводження компанії під час податкової перевірки ДПСУ.

Якщо ви зацікавлені в отриманні детальних коментарів та оцінки ризиків діяльності вашої компанії, будь ласка, звертайтесь до Оксани Олехової, партнерки KPMG в Україні та Лілії Таран, менеджерки KPMG в Україні.