• Олексій Янковський, Автор |

Через COVID-19 понад три чверті світу все ще вимушені дотримуватися соціальної дистанції. Обставини склалися не так, які ми очікували. Із значними наслідками цих подій нам ще доведеться зіткнутися в майбутньому.

Пандемія трансформувала поняття «бізнес» майже для всіх компаній, незалежно від галузі, розміру чи географії розташування. Серед наслідків пандемії - перебої в нормальному функціюванні бізнесу, необхідність віддаленого управління працівниками, прискорення цифрових перетворень, побудова більш стійких ланцюгів поставок та зміцнення зв’язків із клієнтами.

Сьогодні ми стаємо свідками 4-хетапнії еволюції бізнесу: реакція на події, формування стійкості, відновлення та нова реальність. Більшість організацій щойно перейшли у режим «стійкість». Замість паніки, яка мала місце на початку, громади шукають способи полегшення соціальних обмежень, які призвели до падіння споживчого попиту через втрату зарплат для багатьох людей. Аби мати можливість перезавантажити бізнес на етапі відновлення, бізнесу важливо на цьому етапі приділити увагу управлінню грошовими потоками.

Компанії, які до пандемії торували шляхом цифрової трансформації, матимуть певну перевагу. Орієнтація на клієнта, можливість швидкого управління пропозиціями й ціноутворенням забезпечать їм більш швидку окупність.

На етапі «відновлення» загальне занепокоєння знизиться й споживчий попит знову піде вгору. Можна очікувати, що цей період стане «новою реальністю», яку наразі ніхто не може передбачити з певним ступенем впевненості, але в якій буде збережено деякі поточні тенденції та поведінкові моделі споживачів.

Протягом усіх етапів зазначеної вище еволюції бізнес повинен постійно оцінювати свою стратегію та бізнес-плани на відповідність до тенденцій економіки та галузі. 

Основні сценарії відновлення

Хоча компанії виходитимуть із кризи за схожим сценарієм, що визначається значною мірою кривою пандемії, особливості цього шляху залежать від галузі, країни та самої компанії. Наприклад, роздрібна торгівля та готельний бізнес, переважно, представлені малими та середніми підприємствами. Вони мають дуже малу маржу прибутку та тонкі амортизаційні подушки грошових коштів. Саме тому вони першими зіткнулися із серйозними наслідками пандемії.

Відновлення залежатиме від багатьох факторів: починаючи від того, як швидко відновиться попит (від повільного до швидкого), та закінчуючи ступенем змін в економіці певної галузі чи в ланцюжку вартості (від низького до високого).

Можливі сценарії відновлення можуть бути наступними:

 • «Жорстке» перезавантаження: галузі/компанії, які відчайдушно намагаються «відновитися» за умов «постійно» зниженого попиту, недостатності капіталу для виходу з тривалої рецесії та/або відсутності прогресу на шляху цифрового перетворення. У цьому разі криза може проходити за «L» - сценарієм. Тобто відновлення триватиме значний час і призведе до довгострокового економічного збитку. До компаній, які відчуватимуть цей вплив, найбільшою мірою належать авіакомпанії та «offline» роздрібна торгівля.
 • Трансформування для відродження: галузі/компанії, які будуть відновлюватися довгий час, що вимагатиме резервів капіталу для трансформації операційних моделей та врахування нових очікувань споживачів. Цей формат може набути форми «U» - сценарію - трансформування триватиме більше кількох кварталів. Прикладами галузей: які представлені в цьому секторі - охорона здоров'я та автомобільна промисловість.
 • Модифікований «бізнес як зазвичай»: галузі/компанії, що вважаються найважливішими для щоденного життя, матимуть збитки під час сповільнення попиту споживачів, але одужуватимуть швидше із відновленням споживацької активності. Ймовірно, це «V» - сценарій, коли різке відновлення настає після попереднього падіння. Прикладами можуть слугувати галузь споживчих товарів та банківська діяльність.
 • Різкий сплеск: галузі/компанії швидко масштабуються, адаптуючись під поведінку споживачів, яка змінилася після COVID-19. Прикладами можуть слугувати роздрібна торгівлю в інтернеті та TMT (технології, медіа та телеком).

Шпаргалка для керівників

Розуміння траєкторії розвитку ситуації визначає шлях до «одужання» в галузі та потенційне бачення «нової реальності». Це має допомогти керівникам оцінити своє поточне позиціонування та скорегувати стратегії, щоб зрештою досягти успіху.

Керівники, що оновлюють стратегії бізнесу та прогнози щодо нього, повинні враховувати наступне:

 • Визнайте, що будь-який прогноз буде точним лише частково. Будьте готові до нових змін та регулярного коригування моделей.
 • Будьте креативними. Враховуйте безліч факторів, включаючи значний вплив на глобальні ланцюги поставок та нові стандарти взаємодії з покупцями.
 • Поміркуйте над неминучим розмиттям галузевих меж. Киньте виклик галузевому мисленню та розгляньте можливості для нових або модифікованих послуг у різних секторах.
 • Переосмисліть та визначте пріоритетність реагування бізнесу. Пандемія проілюструвала важливість вміння швидкої реакції. Оцініть, чи маєте ви адекватні цифрові можливості та стратегії ланцюга поставок, аби ефективно реагувати на великі потрясіння в майбутньому.
 • Розгляньте нові альянси та силу екосистем. Почніть думати зараз про те, як нові партнери та сторонні альянси можуть вплинути на формування вашої майбутньої операційної моделі, та підтримуйте цифрову трансформацію.

Захищаємо активи

Ваш головний актив - співробітники та споживачі. Тож важливо впровадити системи, що дозволяють гнучко й оперативно управляти людським капіталом, у тому числі, вирішуючи питання, пов'язані з працездатністю. У новій реальності доведеться уважно стежити за поширенням пандемії, яка не зникне швидко. Сучасні рішення не тільки забезпечують ефективну дистанційну роботу, але в реальному часі ідентифікують тих, хто може виявитися носієм COVID-19. Технології машинного навчання / AI, аналітика даних допомагають знизити ризики зараження  та створити постійно оновлювані матриці ризиків.

Не менш важливим є налагодження взаємодії з ринком, структура попиту на якому швидко змінюється. Вивчення поведінки користувачів, платформи аналізу ризиків в ланцюгах поставок забезпечують бізнесу високу швидкість реакції та здатність адаптуватися до змін. Програми лояльності та омніканальность відігравали значну роль і в минулому. Але сьогодні без них неможливо зберегти конкурентоспроможність. Детальне сегментування ринків, кастомізовані рішення, зручна підтримка клієнтів - все це необхідно робити вже зараз.

Найбільш успішні компанії активно працюють над оптимізацією ресурсів, скороченням витрат. Своїм клієнтам ми радимо використовувати рішення Robotic Process Automation (RPA), які доступні навіть підприємствам малого та середнього бізнесу. Наприклад, платформа KMPG Ignite, що базується на AI і дозволяє компаніям вирішити широкий спектр питань, від автоматизації ціноутворення до когнітивного аналізу договорів, крім іншого, забезпечує замовникам доступ технологій провідних світових гравців, таких як Microsoft, Google, AWS і IBM.

Криза - чудовий час для перевірки та перегляду старих підходів та інструментарію. Варто переосмислити моделі управління та ІТ-рішення, які  підтримують бізнес. Створення дорожньої карти розвитку інфраструктури, а також цільових карт даних дозволяють масштабувати процеси, розвивати сервісні екосистеми та підключати зовнішні ресурси, в тому числі, хмарні.

Зрозуміло, все це не має сенсу без продуманої концепції кібербезпеки. Вона повинна охоплювати не лише добре відомі загрози, але й передбачати ефективні рішення та контролі на всіх рівнях. У тому числі враховувати ризик інсайдерських погроз, автоматизовані атаки з використанням AI. 

Не варто забувати, що будь-яка криза може стати жорстким випробуванням чи новою можливістю. Це залежить від того, наскільки ми готові бути гнучкими, рішучими та мислити інноваційно. Так, COVID-19 змінив світ. Але, коли ви маєте певну мапу території у вигляді можливих сценаріїв події та чітко розумієте, що потрібно робити, - це вже значно підвищує ваші шанси залишитися серед лідерів цього «нового світу».      

 

 • Alexey Yankovski

  Олексій Янковський

  Автор, партнер, керівник практики з надання консультаційних послуг у сфері ІТ і кібербезпеки

  Blog articles