Covid-19 ‘liderliği’ yeniden tanımladı

Covid-19 ‘liderliği’ yeniden tanımladı

KPMG pandemi sınavından geçen iş dünyasında CEO’ların bakış açısının ve önceliklerinin nasıl değiştiğini araştırdı. Dünyanın en büyük şirketlerini yöneten CEO’ların gündemlerinde üç madde var; işin sürekliliğini sağlamak ve yetenek havuzunu genişletmek, teknolojiye yatırım yapmak, şirketin kurumsal amaçlarını yeniden değerlendirmek. CEO’lara göre pandemi toplumsal değişim çağrılarını hızlandırdı ve toplumsal zorluklarla mücadele etmek için iş liderlerine yeni görevler yükledi

1000

KPMG’nin 2020 CEO Araştırması, Covid-19 gündemiyle güncellendi. Ocak ve Şubat aylarında 11 temel sektörden ve kilit pazarlardan bin 300 CEO ile yapılan araştırma, Temmuz ve Ağustos’ta 315 CEO ile yapılan takip araştırmasıyla geliştirildi. Piyasaların kilitlenmesi ve açılması süreçlerinde şirketlerin yönetim kademelerinin değerlendirme ve beklentileri ortaya çıkarıldı.  Araştırmadan çıkan sonuca göre, CEO’lar salgının hız kesmesinin ya da kontrol altına alınmasının ‘normale dönüş’ anlamına gelmediği görüşünde birleşiyor. İş liderleri pandeminin ‘yeni bir gelecek tanımlama’ fırsatı getirdiğini düşünüyor ve üç kritik eylem alanı belirliyor; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, güvenilirlik. 

Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, ”Salgın toplumsal değişim çağrılarını hızlandırdı ve CEO’ların ‘amaçlarını’ yeniden değerlendirmelerini sağladı. Bugün yaşadığımız krizin daha önce test edilmiş bir oyun kitabı yok. Şu anda iş liderlerine insanların güvende olmasını sağlamak, teknolojiye hiç olmadığı kadar güvenmek ve kullanmak, lojistik süreçleri yeniden inşa etmek, yeni tedarik zincirleri geliştirmek gibi görevler düşüyor. Kesin olan tek şey var o da belirsizlik. Bu belirsizliği yöneten CEO’lar hem işletmelerine hem de yaptıkları iş aracılığıyla aslında topluma liderlik ediyor. Yönetme sürecinde iki hayati araçları var, birisi teknoloji diğeri bunu doğru kullanacak insan kaynağı. Yetenekli insanlarla, doğru araçlarla, güçlü bir amaç duygusuyla donatılmış esnek ve çevik şirketler belirsizliklerin içinden sapasağlam çıkıyor” dedi. 

Güven veren liderler

Küresel salgının CEO’lara yüklediği yeni görev ve sorumluluklara dikkat çeken Alsan, şöyle konuştu:

“Dünyanın her yerindeki iş liderleri belirsizliği kararlılıkla yönetmeye çalışıyor. Bu kriz, CEO’lara gelecekteki iş modelleri ve problemleri çözme yöntemleriyle ilgili pratik kazandırırken şirketlere de toplumsal hayatta nasıl gerçek bir fark yaratabileceklerini gösterme fırsatı verdi. CEO’ların üç büyük sorumluluğu var; çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun güvenini korumak. Araştırmamız üst düzey yöneticilerin bu zorlu zamanlarda liderlik etmeye fazlasıyla istekli olduğunu gösteriyor. CEO’lar artık temel hedefin sadece kar etmek değil toplumsal amaçlara da hizmet etmek olduğunu görüyor. Bu nedenle dijital dönüşüm kadar sosyal sorumlulukla ilgili projelerin de hızlanmasını izliyoruz.” 

CEO’ların gündemini araştıran anketten çıkan bazı önemli başlıklar şöyle;

  • CEO’lar için şirketlerinin var oluş amacını tanımlamak, karlılığın önüne geçti. Yüzde 23’ü şirketin genel hedefini ‘hisse değerini korumak’, yüzde 54’ü ise ‘birden fazla paydaşa odaklanan, var olma amacına yönelmek’ diye anlattı. CEO’ların yüzde 22’si ise doğrudan ‘toplumu iyileştirmeyi’ amaçladıklarını söyledi.

Yüzde 39’u korona tecrübesi yaşadı

  • CEO’ların, şirketlerinin toplumlar için var olma amacına yönelik kişisel ve duygusal bağlantıları artıyor. Bunun sebebi, CEO’ların yaşadıkları toplum ve yönettikleri kuruluşlardaki insanlar gibi aynı sağlık ve ailevi sorunları yaşamaları. Üst yöneticilerin üçte birinden fazlası (yüzde 39) kendilerinin ya da ailelerinden birinin Covid-19’dan etkilendiğini belirtiyor. Sadece bu nedenle pandemiyle ilgili stratejik tepkisini değiştirenlerin oranı yüzde 55.

İklim, Covid-19 kadar önemli

  • Covid-19 kadar büyük bir tehdit de iklim değişikliği. CEO’lar bu gerçeği ajandalarının üst sırasında tutuyor ve organizasyonlarını yeni ve sürdürülebilir bir ekonomiyi destekleyecek şekilde yeniden inşa ederken ESG hedeflerinden asla sapmıyorlar. Üst yöneticilerin yüzde 65’i iklimin, önümüzdeki beş yıl boyunca işlerini sürdürüp sürdürmelerinde etkili olacağına inanıyor. Yüzde 71’i pandeminin sonucu olarak elde edilen iklim değişikliği kazanımlarını korumak istediklerini belirtiyor.
  • Covid-19 kuruluşların iş yapış biçimlerini kökten değiştirdi. Birçok şirket online çalışmaya bir gecede geçti. Araştırmaya katılanların yüzde 77’si salgınla birlikte yaygınlaşan dijital iş birlikleri ve iletişim araçlarının kullanımını geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor. 

Gündem, yeteneği elde tutmak

  • Şu anda yetenekli insan kaynağını elinde tutmak, dünyanın en büyük şirketlerini yöneten CEO’ların karşı karşıya kaldığı en büyük risklerden biri. İşletmeler için en büyük tehditler listesinde ocak ayından bu yana 11 basamak yükselen yetenek riski, CEO’ların yakın markajında. Şirketler salgının neden olduğu zorluklarla yüzleşmek için teknolojiye güvenmek zorundalar. Kendi dijital dönüşümlerini hızlandırmak, yeni yatırımları yönetmek ve talepleri karşılamak için bu değişikliği hayata geçirecek yeteneklere ihtiyaçları var. Çalışana güven vermek onların ilgili, üretken olmalarını, kuruma aidiyet duymalarını sağlıyor. CEO’ların yüzde 73’ü uzaktan çalışmanın, yetenek havuzunu genişlettiğine inanıyor.
  • Tedarik zincirleri ağır darbe aldı. Araştırmaya katılanların yüzde 67’si salgının etkisiyle küresel tedarik zinciri yaklaşımlarını yeniden düşünmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Bunun nedenini de ‘değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için daha çevik hale gelmek’ diye açıklıyor.
  • Küresel ekonomik büyümeye güven pandemi nedeniyle yılbaşından bu yana geriledi. CEO’ların yüzde 32’si küresel büyümeye daha az güveniyor. Yüzde 45’i kendi ülkelerinin büyümesi konusunda daha iyimser. Dijitalleşme önemli bir büyüme kaldıracı olarak görülüyor. Yüzde 75’i pandeminin kesintisiz müşteri deneyimi yaratma sürecini hızlandırdığı söylüyor. 

Daha detaylı bilgi için:

Bahar Caner

Market Development Leader
Tel: +90 212 316 60 00
bcaner@kpmg.com

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın