Covid-19 kontrol altına alınana kadar şirketler ‘kış uykusu’nda

Covid-19 kontrol altına alınana kadar şirketler ‘kış uy

Küresel salgının gölgesinde, zorunlu karantinalar ile beraber durma noktasına gelen küresel ekonomi kaçınılmaz bir resesyona doğru ilerliyor. Salgında şirket evliliklerini değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Gökhan Kaçmaz “Şirketlerin önemli bir bölümü aktivitelerini yavaşlattığı veya durdurduğu ‘kış uykusu’ evresine girdi, dolayısıyla dünyada şirket birleşme ve satın alma aktiviteleri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 31 gerileyerek neredeyse durma noktasına geldi. Salgın sonrasında da yatırımcılar bir süre temkinli olacak” dedi.

1000

Covid-19 salgınının havacılık, turizm gibi farklı sektörlerdeki olumsuz etkileri sürerken, yılın ilk üç ayında salgının gölgesinde gerçekleşen şirket evliliklerindeki düşüş dikkat çekti. KPMG Türkiye’nin değerlendirmesinde, küresel ölçekli birleşme ve satın almaların 2020 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31 düşerek 564 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Dünya genelinde birleşme ve satın alma aktiviteleri mart ayında neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye genelindeki aktivitelerde ise benzer bir durum söz konusu. Türkiye’de de 450 milyon dolar seviyesindeki OYAK’ın Total ve M Oil satın alma işlemi hariç tutulduğunda 2020 ilk çeyrekte birleşme ve satın alma aktivitesi başta salgın nedeniyle olmak üzere yavaşladı. Hatta bazı alıcı şirketlerin hisse devir sözleşmesi imzalanmış ama kapanışı tamamlanmamış işlemlerde “Maddi Olumsuz Değişiklik” maddesine dayanarak işlemleri askıya alma yoluna gittiği belirtildi. Belirsizlik ortamında şirket değerleme çarpanlarında yaşanan önemli düşüşler, karlılık beklentilerinde ve bilançolarda öngörülemeyecek bozulmalar nedeniyle yaşanan hisse değerlemelerindeki belirsizlik, şirketlerin maliyetlerini en düşük seviyeye getirme çabası ve dış finansman yoluyla satın almanın finanse edilmesinin mevcut kredi piyasalarındaki durum nedeniyle yüksek maliyetli olması bu yavaşlamanın diğer nedenleri arasında gösterildi.

Yatırımcılar, salgın sonrasında da temkinli olacak

Covid-19 salgınının ne zaman biteceğinin belirsiz olmasıyla birlikte, pek çok şirket salgın sonrası öngörüleri tartışmaya ve toparlanma planlarını düşünmeye başladı. KPMG Türkiye’nin değerlendirmesinde yılın ilk çeyreğinde salgın etkisinde durgun geçen şirket evliliklerinin, salgının kontrol altına alınması ve ekonomik aktivitenin kademeli olarak tekrar başlamasından sonra da bir süre durgun devam edeceği belirtildi. Özellikle stratejik yatırımcıların mevcut faaliyetlerindeki hasarı tamir etmeden yeniden bir yatırım ajandasıyla şirket satın almaya yönelmesinin vakit alacağı öngörüldü.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Gökhan Kaçmaz “Son birkaç yılda önemli seviyede yeni fon sağlamış özel sermaye fonları krizden çıkış sonrası hızlı bir şekilde harekete geçecek. Özel sermaye fonlarının, operasyonel olarak sağlıklı ancak finansal açıdan zora girmiş şirketler ile ilgileneceğini öngörebiliriz. Ayrıca, devletlerin sunduğu büyük parasal genişleme paketleri de krizden çıkış sonrası global sermaye ve kredi piyasalarında önemli bir likidite sağlayacak. Likidite bolluğunun da orta vadede yatırımcıların iştahını artıracak bir husus olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Covid-19 sonrasında iki önemli bulgunun ortaya çıkacağına dikkat çeken Kaçmaz; turizm, havacılık, deniz ulaşımı, gayrimenkul ve otomotiv gibi salgından hasar gören sektörlerin toparlanma sürecinde finansal yeniden yapılandırma ile beraber sermaye girişine yönelik olarak şirket evliliklerinde önemli rol oynayacağını söyledi. Kaçmaz; konsolidasyon süreci ve yeni sermaye girişleri ile canlanma yaşanacağını ancak bu sürecin daha orta vadeye yayılacağını ekledi.

Sağlık ve gıda sektörü yatırımcıların yeni gözdesi

KPMG Türkiye’nin öngörülerinde sağlık sektörü, ilaç şirketleri, gıda sanayii, gıda perakendesi, telekomünikasyon gibi salgında öne çıkan sektörlerin yeni yatırımcıların odak noktası olacağı belirtildi. Kaçmaz “Salgın sonrası şirket evliliklerinin önemli bir kısmı, salgın sürecinde önemini yeniden fark ettiğimiz sağlık, gıda, tarım, gıda perakendesi ve telekomünikasyon gibi sektörlere yoğunlaşacak. Hasar gideren sektörlerin yanı sıra yatırımcılar yıldızı parlayan bu sektörlere odaklanacak. Dolayısıyla, bu sektörlerin şirket evliliklerine daha çok konu olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Daha detaylı bilgi için:

Altay Alpagut

Stratejik Pazarlama Müdürü
Tel: +90 212 316 60 00
aalpagut@kpmg.com

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın